Tiedotteet 2012

15.10.2012 11:30

Puolustusvoimauudistuksen aiheuttamat säädösmuutokset

Puolustusministeriön 23.3.2012 asettama työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeri Carl Haglundille 15.10.2012. Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus puolustusvoimauudistukseen liittyviksi säädösmuutoksiksi.

Työryhmän ehdotukset perustuvat pääesikunnan puolustusministeriölle toukokuussa 2012 tekemiin esityksiin puolustusvoimien hallintorakenteen uudistamiseksi.

Työryhmä ehdottaa puolustusvoimista annettua lakia muutettavaksi siten, että puolustusvoimien hallintorakenteesta tulisi kolmiportainen. Sotilasläänit esikuntineen lakkautettaisiin ja aluetoimistoihin perustuvaa alueellista organisaatiota uudistettaisiin. Sotilasläänien esikuntien tehtävät siirrettäisiin maavoimien esikunnalle, eräille joukko-osastoille ja aluetoimistoille.

Puolustusvoimiin perustettaisiin Puolustusvoimien logistiikkalaitos, jonne keskitettäisiin valtakunnallisesti puolustusvoimien materiaalihankinnat, ympäristöasiat sekä logistiikan järjestelyt. Lisäksi laitos vastaisi puolustusvoimien muusta materiaalihallinnosta, hankintatoimesta sekä terveydenhuollon järjestämisestä.

Asevelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että varusmiesten kotimaan lomamatkat koti- tai asuinpaikkakunnalle säädettäisiin maksuttomiksi. Uudistus parantaisi varusmiesten sosiaalista ja taloudellista asemaa. Lomamatkat toteutettaisiin pääsääntöisesti julkisilla kulkuneuvoilla tai puolustusvoimien järjestämällä kuljetuksella, mikä osaltaan parantaisi varusmiesten palvelusturvallisuutta. Ulkomailla vakituisesti asuvilla varusmiehillä säilyisi oikeus vähintään yhteen maksuttomaan lomamatkaan koti- tai asuinpaikkakunnalleen ulkomailla.

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan pääosin vuoden 2015 alusta lukien.

Työryhmän mietintö on luettavissa kokonaisuudessaan puolustusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.defmin.fi.

Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Minnamaria Nurminen, puh. 0295 140602 ja työryhmän sihteeri Kosti Honkanen, puh. 0295 140 607.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä