Tiedotteet 2012

08.02.2012 10:41

Puolustusvoimauudistuksen toteutus käynnistyy

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (UTVA) ovat käsitelleet kokouksessaan 8. helmikuuta puolustusvoimauudistusta puolustusvoimain komentajan ratkaisumallin pohjalta. Puolustusvoimauudistusta ryhdytään nyt toteuttamaan puolustusministeriön ohjauksessa.

Vuoden 2015 alkuun mennessä toteutettavan puolustusvoimauudistuksen perustavoite on varmistaa, että puolustusvoimilla on edellytykset täyttää tehtävänsä ja ylläpitää Suomen sotilaallinen puolustuskyky 2020-luvulle. Uudistuksen lähtökohtina ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen, yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustuksen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta. Tällä pyritään vastaamaan myös puolustusvoimien noin 200 miljoonan euron säästövelvoitteeseen hallitusohjelman mukaisesti. Puolustusmenoista kolmannes käytetään materiaalisen valmiuden ylläpitoon ja suorituskyvyn kehittämiseen, kolmannes henkilöstöön ja kolmannes toimintaan ja tilakustannuksiin.

Ratkaisumallin mukaan sodanajan vahvuutta pienennetään ja henkilöstön määrää supistetaan merkittävästi. Organisaatiorakenne muutetaan kolmiportaiseksi lakkauttamalla sotilasläänit. Joukko-osastoja, laitoksia ja toimipaikkoja lakkautetaan ja yhdistetään. Tarpeettomista ja vähemmän tärkeistä alueista ja kiinteistöistä luovutaan. Henkilöstön kohtelussa on ohjenuorana hyvän työnantajan periaatteet. Alueellisten vaikutusten lievittämiseksi tehdään yhteistyötä muiden ministeriöiden ja viranomaisten kanssa.

Yleinen asevelvollisuus säilyy Suomen puolustusratkaisun perustana. Sitä kehitetään mm. Siilasmaan raportin suositusten pohjalta. Koko maata puolustetaan myös jatkossa.

Puolustusministeriö antaa puolustusvoimille uudistusta koskevan ohjauskirjeen helmikuussa 2012. Säädösvalmistelu toteutetaan niin, että uudistukseen liittyvät lakiesitykset voidaan antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2012. Osa puolustusvoimien hallintorakenteen muutoksista toteutetaan vuoden 2013 loppuun mennessä ja pääosa vuoden 2014 loppuun mennessä. Puolustusvoimien uusi organisaatio ja toimintatapa otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa.

Tarkempia tietoja ratkaisumallin sisällöstä löytyy valtioneuvoston www.valtioneuvosto.fi, puolustusministeriön www.defmin.fi ja puolustusvoimien www.puolustusvoimat.fi verkkosivuilta.


Lisätietoja: viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88200 tai gsm 050 568 0553 ja viestintäjohtaja Jyrki Heinonen, puolustusvoimat, p. 0299 500700


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä