Tiedotteet 2012

19.01.2012 14:44

Tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.1.2012 päättänyt esittää Tasavallan Presidentille seuraavia kenraalin tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa:

Ilmavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Jarmo Ilmari Lindberg (s.1959) määrätään puolustusvoimien sotatalouspäälliköksi 1.3.2012 lukien. Ilmavoimien komentajana hän on palvellut vuodesta 2008. Aikaisemmin Lindberg on toiminut pääesikunnassa valmiuspäällikkönä ja operaatio-osaston apulaisosastopäällikkönä, Lapin Lennoston komentajana, Ilmavoimien Esikunnassa operaatiopäällikkönä, valmiuspäällikkönä ja lentokoulutuspäällikkönä sekä Satakunnan Lennostossa hävittäjälaivueen komentajana. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Lindberg suoritti vuonna 1993. Kenraaliluutnantiksi hänet ylennettiin vuonna 2011.

Logistiikkapäällikkö, prikaatikenraali Lauri Tapio Puranen (s.1959) määrätään Ilmavoimien komentajaksi 1.3.2012 lukien. Logistiikkapäällikkönä hän on palvellut vuodesta 2011. Aikaisemmin Puranen on toiminut Ilmavoimien esikuntapäällikkönä, pääesikunnassa johtamisjärjestelmäpäällikkönä johtamisjärjestelmäosastolla, maavoimien ilmailuosaston päällikkönä ja vanhempana osastoesiupseerina operatiivisella osastolla, Lapin Lennoston komentajana sekä Satakunnan Lennostossa operaatiopäällikkönä ja toimistoesiupseerina. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Puranen suoritti vuonna 1995. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2008.

Komentopäällikkö, prikaatikenraali Heimo Touko Sakari Honkamaa (s.1956) määrätään puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.7.2012 lukien. Komentopäällikkönä hän on palvellut vuodesta 2010. Aikaisemmin Honkamaa on toiminut Kainuun Prikaatin komentajana, Suomen sotilasasiamiehenä Yhdysvalloissa ja Kanadassa asemapaikkanaan Washington, pääesikunnassa erityistehtävissä, Strategisen suunnittelusektorin päällikkönä, Puolustusneuvoston yleissihteerin apulaisena ja koulutusosastolla osastoesiupseerina, Suomen Pataljoonan komentajana KFOR -operaatiossa Kosovossa, Porin Prikaatissa pataljoonan komentajana, Maanpuolustuskorkeakoulussa taktiikan opettajana ja Kadettikoulussa opetusupseerina. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Honkamaa suoritti vuonna 1991. Lisäksi hän on suorittanut opintoja USA:ssa, Sveitsissä ja Ruotsissa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2008.

Kainuun Prikaatin komentaja, prikaatikenraali Jukka Ojala (s.1960) määrätään erityistehtävään pääesikunnassa 1.4.2012 lukien ja edelleen komentopäälliköksi pääesikuntaan 1.7.2012 lukien. Kainuun Prikaatin komentajana hän on palvellut vuodesta 2010. Aikaisemmin Ojala on toiminut Maanpuolustuskorkeakoulussa laitoksen johtajana ja opettajana, pääesikunnassa sektorijohtajana suunnitteluosastolla, apulaisosastopäällikkönä operatiivisella osastolla ja vanhempana osastoesiupseerina henkilöstöosastolla sekä Reserviupseerikoulussa kurssin johtajana ja toimistopäällikkönä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Ojala suoritti vuonna1993. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2011.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, puh. 09 160 88200 tai 050 568 0553.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä