Tiedotteet 2012

20.06.2012 14:10

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta on huolissaan maanpuolustusjärjestöjen ampumaharrastusmahdollisuuksia kaventavasta kehityksestä

Valtioneuvoston asettama Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta esittää syvän huolensa maanpuolustusjärjestöjen ampumaharrastusmahdollisuuksia kaventavasta kehityksestä.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta koostuu kansanedustajista, puolueiden asettamista jäsenistä sekä pysyvinä asiantuntijoina elinkeinoelämän, ammattiyhdistysten, ministeriöiden sekä maanpuolustusjärjestöjen edustajista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Johannes Koskinen.

Puolustusvoimauudistuksen seurauksena varuskuntaverkko harvenee ja puolustusvoimien ampumaratoja poistuu myös harrastekäytöstä. Se tulee vähentämään paikallisten maanpuolustusjärjestöjen ampumaseurojen harrastusmahdollisuuksia sekä maanpuolustuskoulutusyhdistyksen mahdollisuuksia antaa reserviläisille suunnattua ase- ja ampumakoulutusta.

Samanaikaisesti voimaansaatettavat uudet ympäristölain vaatimukset harventavat neuvottelukunnan mukaan turvallista ja ympäristölupavaatimukset täyttävää ampumarataverkostoa entisestään. Tiukkenevat ympäristölupaehdot tulevat lähivuosina aiheuttamaan myös huomattavia investointeja ampumaratoihin.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunta esittääkin eduskunnalle harkittavaksi, että valtion talousarviossa momentille ?maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen? osoitettaisiin määräraha maanpuolustusjärjestöjen valvottujen ampumaharrastusmahdollisuuksien kehittämiseen.

Määrärahalla tuettaisiin maanpuolustusjärjestöjen ampumaharrastustoimintaa Puolustusvoimien ampumarataverkoston harvenemisesta ja ympäristölupavaatimusten tiukkenemisesta aiheutuvien kulujen (kuten puhdistamis-, osallistumis- ja lupamaksujen) hoidossa.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa neuvottelukunnan pääsihteeri, vanhempi osastoesiupseeri Asko Valta puh. 0295 140338.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä