Tiedotteet 2012

03.05.2012 14:01

Varusmiesten palvelusaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi 15 vuorokaudella

Hallitus antoi 3.5.2012 eduskunnalle esityksen laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta. Varusmiesten koulutuksen järjestämiseksi tarkoituksenmukaisemmalla tavalla varusmiesten palvelusaikaa ehdotetaan lyhennettäväksi 15 vuorokaudella. Varusmiespalvelusaika on nyt 6, 9 tai 12 kuukautta.

Esityksen mukaan palvelusaika päivinä muuttuisi seuraavasti:

180 -> 165 päivää
270 -> 255 päivää
362 -> 347 päivää

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2013.

Esitys keventäisi miehiin kohdistuvaa lakisääteistä velvoitetta. Kevennys koskisi myös naisia, jotka suorittavat naisten vapaaehtoisen asepalveluksen. Palvelusajan lyhetessä koulutusta tiivistettäisiin ja lyhenemisellä olisi vain vähäisiä vaikutuksia varusmiesten koulutustasoon ja joukkojen suorituskykyyn. Lisäksi palveluksen loppujakso olisi useimmilla varusmiehillä yhtenäisempi, kun kotiuttaminen tapahtuisi ennen vuodenvaihteen juhlakautta ja keskikesän lomakautta. Esityksen vaikutuksesta asevelvollisille jäisi kaksi viikkoa käytettäväksi esimerkiksi työntekoon tai opiskeluun.

Lisäksi palvelusajan lyhentämisen tarvetta on perusteltu muun muassa sillä, että se mahdollistaisi kotiutuvien koulutuksen päättämiseen liittyvät toimet samoin kuin uuden saapumiserän koulutuksen suunnittelun ja aloituksen nykyistä paremmin. Tämä koskee niin kantahenkilökuntaa kuin varusmiesesimiehiäkin. Lyhentämistä puoltaa myös mahdollisuus järjestää tarkoituksenmukaisemmin työ- ja loma-ajat vuodenvaihteessa sekä keskikesällä, kun palveluksessa olisi vähemmän varusmiehiä.

Palvelusajan lyhenemisestä aiheutuisi valtiolle säästöjä, joiden määräksi arvioidaan vuositasolla noin kuusi ja puoli miljoonaa euroa.

Varusmiespalveluksen lyhentäminen kahdella viikolla oli yksi puolustusministerin vuonna 2009 asettaman asevelvollisuuden yhteiskunnallisia vaikutuksia selvittävän työryhmän (nk. Siilasmaan työryhmä) toimenpidesuosituksista.

Lisätietoja asiasta antaa puolustusministeriössä hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Kipinoinen, puh. 09 160 88109 tai hallitusneuvos Timo Turkki, puh. (09) 160 88112.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä