Tiedotteet 2012

15.11.2012 13:50

Viran täyttämisiä ja tehtävään määrääminen puolustusvoimissa

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 15.11.2012 päättänyt esittää Tasavallan Presidentille seuraavia kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämistä puolustusvoimissa:

Maavoimien materiaalilaitoksen johtaja, prikaatikenraali Kyösti Juhani Halonen (s.1958) nimitetään kenraalin virkaan ajaksi 1.2.2013 - 31.1.2018. Kyösti Halonen on palvellut Maavoimien materiaalilaitoksen johtajana vuodesta 2011. Aikaisemmin hän on toiminut logistiikkapäällikkönä pääesikunnassa, Keskisen taisteluosaston komentajana KFOR-operaatiossa Kosovossa, pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston osastopäällikkönä, Panssariprikaatin komentajana, Urheilukoulun johtajana, Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkijaesiupseerina ja opettajana sekä pääesikunnassa osastoesiupseerina, toimistoesiupseerina ja toimistoupseerina. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Halonen suoritti vuonna 1991. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2007.

Maavoimien operaatiopäällikkö, eversti Petri Jussi Mikael Hulkko (s.1961) nimitetään kenraalin virkaan 1.1.2013 lukien viiden vuoden määräajaksi. Petri Hulkko on palvellut Maavoimien operaatiopäällikkönä 1.11.2012 lukien. Aikaisemmin hän on toiminut Maavoimien suunnittelupäällikkönä, sotilasasiantuntijana puolustusministeriössä, Utin Jääkärirykmentin komentajana, apulaisosastopäällikkönä ja osastoesiupseerina Itäisen maanpuolustusalueen esikunnassa, PSE-upseerina (rauhankumppanuuselementit) Alankomaissa Naton Headquartes Allied Forces Central Europe?ssa ja Regional Headquarters Allied Forces North?ssa sekä vanhempana osastoesiupseerina ja osastoesiupseerina pääesikunnassa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Hulkko suoritti vuonna 1995. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Alankomaissa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2006.

Merivoimien esikuntapäällikkö, lippueamiraali Veijo Yrjö Ilmari Taipalus (s.1958) määrätään Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi 12.1.2013 lukien. Veijo Taipalus on palvellut Merivoimien esikuntapäällikkönä vuodesta 2011. Aikaisemmin hän on toiminut Merisotakoulun johtajana, jatkotutkinto-osaston johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, Saaristomeren Meripuolustusalueen esikuntapäällikkönä, Kotkan Rannikkoalueen komentajana, Merivoimien esikunnassa toimialapäällikkönä, sotilasasiamiehenä Oslossa ja Kööpenhaminassa, osastoesiupseerina ja erityistehtävissä pääesikunnassa, osastoesiupseerina puolustusministeriössä ja opetusupseerina Suomenlinnan Rannikkorykmentissä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Taipalus suoritti vuonna 1993. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Norjassa. Lippueamiraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2011.
Lisätietoja puolustusministeriössä antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen puh. 0295 140120.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä