Tiedotteet 2012

12.04.2012 19:00

Wallin: Puolustuskykyä voidaan kehittää vain pitkäjänteisellä työllä

"Puolustusvoimien rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen sekä henkilöstö- ja kiinteistömenoista leikkaaminen on välttämätöntä, jotta määrärahat voidaan kohdentaa puolustuskyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen eikä tyhjien rakennusten ylläpitämiseen. Uudistuksen toteuttaminen edellyttää priorisointia, luopumista ja uudelleen kohdentamista", totesi puolustusministeri Stefan Wallin puheessaan Salon Seudun Reserviupseerien esitelmätilaisuudessa 12.4.2012 Salossa.

Puolustusministeri Wallin otti puheessaan kantaa sodan ajan joukkojen ja reservin koulutuksen kehittymiseen: "Sodan ajan joukkojen vahvuus pienenee 358 000:sta 230 000:een. Tämä joukkotuotannollisen volyymin pieneneminen heijastuu sekä asevelvollisten koulutukseen että materiaalihankintoihin."

"Pienevä volyymi mahdollistaa myös panostuksen koulutuksen laatuun", Wallin jatkoi. Ministeri Wallin oli toiveikas sen suhteen, että tiukkojen säästövuosien jälkeen varusmiesten maastovuorokausien määrää saadaan nostettua, ja vuonna 2016 tavoitteena on harjoituttaa jo 18 000 reserviläistä. "Edelleen koulutuksen laatua ja palvelusturvallisuutta parannetaan lisäämällä kouluttajien suhteellista määrää koulutusjoukkueissa", Wallin sanoi.

"Puolustushallinto ja erityisesti puolustusvoimat tekee kaikkensa ylläpitääkseen niin kykyämme kuin tahtoamme maanpuolustukseen", Wallin vakuutti. Wallin korosti puheessaan myös vapaaehtoistuen merkitystä: "Reservin koulutustehtävissä Maanpuolustuskoulutusyhdistys on keskeisessä roolissa täydentäessään ja osittain jopa korvatessaan puolustusvoimilta jäävää koulutusvajetta reserviläisten osalta. Samalla tavalla myös maanpuolustusaatteellisten järjestöjen toiminnan merkitys mielestäni vain korostuu tulevina vuosina."

Puolustusministeri Stefan Wallinin puhe on luettavissa kokonaisuudessaan ministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.defmin.fi/puheet.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä