Tiedotteet 2012

24.01.2012 11:11

Wallin: Sairas- ja veljeskodit voivat tulevaisuudessa kuntouttaa myös kriisinhallintahenkilöstöä

Puolustusministeri Stefan Wallin pitää tärkeänä, että sairas- ja veljeskotien palvelut ja henkilöstön osaaminen säilyvät suomalaisessa yhteiskunnassa.
- Sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen perustetun veljeskotijärjestelmän jatkokehittäminen on turvattava. Yksi tai kaksi näistä kodeista voi jatkossa erikoistua päätehtävänsä ohella kriisinhallintaoperaatioissa loukkaantuneiden rauhanturvaajien kuntoutukseen. Tästä osaamisen kehittämisestä hyötyisivät niin veteraanit kuin kriisinhallintahenkilöstökin, Wallin sanoo.

Wallin pitää mahdollisena, että kuntoutustoimintaa voitaisiin tulevaisuudessa soveltuvin osin suunnata myös palveluksessa loukkaantuneille asevelvollisille.
- Valtiokonttorin sekä sosiaali- ja terveysministeriön suunnitelmat sairas- ja veljeskotiverkoston jatkokehittämisestä ovat myönteisiä, Wallin kiittelee tiistaina 24.1. Valtiokonttorin julkaisemaa kehittämissuunnitelmaa.
Kriisinhallintatehtävissä vammautuneiden asemasta on keskusteltu viime kuukausina yhdessä Valtiokonttorin, STM:n ja puolustushallinnon kesken. Lokakuussa 2011 perustettiin sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta. Tiedonkulku eri tahojen välillä toimii nyt tehokkaammin. Parhaillaan tehdään arviota sotilastapaturmalainsäädännön ja sen soveltamisen muutostarpeista, jotta kriisinhallintatehtävien ja operaatioiden erityisolosuhteet voidaan ottaa paremmin huomioon. Kriisinhallintahenkilöstölle ja heidän perheilleen annettavat neuvonta- ja tukipalvelut järjestetään helpommin saavutettaviksi. Kriisinhallintahenkilöstön erikoissairaanhoitotasoinen hoito ja kuntoutus on keskitetty Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille.

Nykyisen kriisinhallintalainsäädännön mukaan puolustusvoimat vastaa palveluksessa olevien terveydenhuollosta ja psykososiaalisesta tuesta. Palveluksen jälkeen terveydenhuoltovastuu siirtyy siviiliterveydenhuoltojärjestelmälle. Puolustusvoimat antaa kuitenkin psykososiaalista tukea palveluksen jälkeenkin oman ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta p. 09-160 88121 ja 040 555 1457.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä