Tiedotteet 2012

06.12.2012 00:01

Ylennyksiä kenraalikunnassa 6.12.2012

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on päättänyt ylentää 6.12.2012 lukien lippueamiraali Kari Takasen kontra-amiraaliksi ja eversti Petri Hulkon prikaatikenraaliksi.

Kontra-amiraali Kari Juhani Takanen (s.1957) on palvellut vuodesta 2011 puolustusvoimien suunnittelupäällikkönä. Aikaisemmin hän on toiminut puolustusvoimien valmiuspäällikkönä, Saaristomeren Meripuolustusalueen komentajana, operatiivisen osaston päällikkönä, vanhempana osastoesiupseerina, valmiuspäällikkönä ja toimistopäällikkönä Merivoimien esikunnassa, laivueen komentajana Suomenlahden Meripuolustusalueella ja puolustusvoimain komentajan adjutanttina. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Takanen suoritti vuonna 1991. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Yhdysvalloissa. Lippueamiraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2008.

Prikaatikenraali Petri Jussi Mikael Hulkko (s.1961) on palvellut marraskuusta 2012 Maavoimien operaatiopäällikkönä. Aikaisemmin hän on toiminut Maavoimien suunnittelupäällikkönä, sotilasasiantuntijana puolustusministeriössä, Utin Jääkärirykmentin komentajana, apulaisosastopäällikkönä ja osastoesiupseerina Itäisen maanpuolustusalueen esikunnassa, PSE-upseerina (rauhankumppanuuselementit) Alankomaissa Naton Headquartes Allied Forces Central Europe?ssa ja Regional Headquarters Allied Forces North?ssa sekä vanhempana osastoesiupseerina ja osastoesiupseerina pääesikunnassa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Hulkko suoritti vuonna 1995. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Alankomaissa ja Yhdysvalloissa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2006.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen puh. 0295 140120.


Palaa otsikoihin



Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä