Tiedotteet 2013

04.04.2013 13:38

Esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa

Valtioneuvosto on 4.4.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esityksellä selkeytetään poliisin ja puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavien toimivallan jakoa ja yhteistyötä. Lisäksi parannetaan asevelvollisten ja puolustusvoimien henkilöstön oikeusturvaa. Myös viranomaistoimivaltuuksista säädetään nykyistä huomattavasti
tarkemmin, mikä vahvistaa perus- ja ihmisoikeuksia.

Rikosten ennalta estäminen ja paljastaminen erotetaan nykyistä selkeämmin rikosten selvittämisestä. Myös oikeudesta saada tietoja eräistä viranomaisten rekistereistä ja rikostorjunnassa pidettävistä henkilörekistereistä säädetään nykyistä tarkemmin. Uutena asiana ehdotetaan säädettäväksi poliisin antamasta avusta silloin, kun puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavilla ei ole toimivaltaa tehtävien hoitamiseksi tarpeelliseen toimenpiteeseen.

Esityksen tavoitteena on luoda johdonmukainen ja ajantasainen säännöstö, joka kaikilta osin vastaa perustuslain asettamia vaatimuksia.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samaan aikaan uuden esitutkintalain, uuden pakkokeinolain ja uuden poliisilain kanssa 1.1.2014.

Lisätietoja hallituksen esityksestä antaa puolustusministeriössä lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puh. 0295 140600.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä