Tiedotteet 2013

25.07.2013 13:45

Euroopan komission puolustustiedonanto

Komissio julkaisi 24.7.2013 järjestyksessään toisen puolustusalan tiedonannon. Ensimmäinen on vuodelta 2007. Tiedonanto on komission panos tulevaan joulukuussa 2013 käytävään Eurooppa-neuvoston keskusteluun puolustuksesta. Puolustus on jäsenmaiden kansallisen toimivallan piirissä, mutta komissio pyrkii tiedonannollaan tehostamaan alan eurooppalaista yhteistyötä.

EU-tasolla puolustus elää murroskautta: useat EU-maat ovat viime vuosina pienentäneet puolustusbudjettejaan, mikä on taas heijastunut puolustus- ja turvallisuusteollisuuden kilpailukykyyn. Komission mukaan puolustusbudjettien karsinta ja puolustusteollisuusmarkkinoiden hajanaisuus Euroopan sisällä uhkaa Euroopan kykyä ylläpitää riittäviä puolustusvalmiuksia sekä kilpailukykyistä puolustusteollisuutta. Puolustus- ja turvallisuusteollisuus työllistää EU-tasolla noin 400 000 ihmistä ja Suomessa noin 8000 (2011)[1]. Alan liikevaihto EU-tasolla on noin 96 miljardia euroa (2012).

Komission puolustustiedonanto sisältää neljä osiota: 1) puolustus- ja turvallisuusalan sisämarkkinoiden luominen, 2) eurooppalaisen puolustusteollisuuden kilpailukyvyn parantaminen, 3) siviili- ja sotilasalojen välisten synenergioiden hyödyntäminen sekä 4) uusien mahdollisuuksien etsiminen.

Sisämarkkinoiden osalta komissio haluaa puuttua markkinoiden vääristymiin ja sotilaallisen huoltovarmuuden parantamiseen jäsenmaiden välillä. Puolustusteollisuuden kilpailukyvyn osalta komissio haluaa erityisesti tukea pk-yrityksiä, joita Suomessakin toimivat alan yritykset pääsääntöisesti ovat. Siviili- ja sotilassynenergioiden hyödyntäminen maksimaalisesti hyödyttää komission mukaan eurooppalaisia veronmaksajia. Yksi keino tähän on siviili- ja sotilastutkimuksen vuorovaikutuksen kehittäminen. Komissio haluaa myös kiinnittää huomiota eurooppalaisten asevoimien energiankulutukseen sekä avaruusinfrastruktuurin tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Joulukuun Eurooppa-neuvosto tulee keskittymään puolustuskysymyksiin. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja tulee laatimaan kokousta varten oman esityksensä. Esitys pohjautuu nyt julkaistuun komission tiedonantoon sekä syksyllä valmistuvaan EU:n korkean edustajan raporttiin.


[1] lähde Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys (PIA ry)


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä