Tiedotteet 2013

15.11.2013 11:45

Kriisinhallintahenkilöstön tukea kehitetään määrätietoisesti

Kesäkuussa vuosiksi 2013-2014 laaditun ensimmäisen Kansallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelman mukaiset toimenpiteet on aloitettu. Säätytalolla Helsingissä tänään järjestetyssä seminaarissa aiheesta puhuivat puolustusministeri Carl Haglund sekä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko.

Ministerit totesivat omissa puheenvuoroissaan, että kriisinhallintahenkilöstön tukea kehitetään jatkossakin määrätietoisesti. Toimenpiteiden tavoitteena on tehostaa kriisinhallintatehtävissä palvelevien ja palvelleiden tukitoimia sekä parantaa vakuutusturvaa lainsäädäntöä kehittämällä. Tarkoituksena on muun muassa yhdenmukaistaa kriisinhallintahenkilöstön tapaturmaturvaa niin, että siviili- ja sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuvalla olisi yhtäläinen tapaturmaturva. Toimenpiteissä korostuu kriisinhallintatehtävissä toimivien psykososiaalisen tuen kehittäminen ja ne toteutetaan poikkihallinnollisena ja useamman viranomaisen välisenä yhteistyönä. 

Ministerit korostivat lisäksi, että kokemusten ja uusien kehittämistarpeiden perusteella ohjelmaa valmistaudutaan jatkamaan vuodesta 2015 alkaen. Ohjelmasta vastaavat yhteistyössä puolustusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Valtiokonttori ja Pääesikunta.  

Veteraaniohjelman käytännön koordinaattorina ja toimeenpanijana toimii Valtiokonttorin johtama Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta, jossa on edellisten lisäksi edustettuna HUS.

Lisätietoa aiheesta antavat puolustusministeriössä hallitusneuvos Jari Kajavirta, puh. 0295 140430 sekä vanhempi osastoesiupseeri Mika Peltoniemi, puh. 050 3564014. Sosiaali- ja terveysministeriössä lisätietoja antaa ylijohtaja Outi Antila, puh. 0295 163 164.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä