Tiedotteet 2013

23.10.2013 17:48

Nato panostaa naisten rooliin kriisinhallintaoperaatioissaan

Naton puolustusministerit hyväksyivät keskiviikkona 23.10. kokouksessaan sotilaallisen toimeenpanosuunnitelman YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 (Naiset, rauha ja turvallisuus) huomioimiseksi Nato-johtoisissa operaatioissa. Suunnitelma perustuu samalla julkaistuun, keväällä laadittuun arvioon päätöslauselman toteutumisesta Naton operaatioissa.

Sukupuolinäkökulman huomioiminen on kriittistä kriisinhallinnassa. Naisiin kohdistuu sotilaallisissa konflikteissa uhkia, jotka edellyttävät naisten erityistä suojelua. Tärkeää on myös, että naiset osallistuvat konfliktien ehkäisyyn ja ratkaisuun, missä naiset ovat usein aliedustettuina. YK:n päätöslauselma korostaa molempia kysymyksiä. Päätöslauselman toimeenpano on aivan erityinen haaste Afganistanissa, joka on YK:n kehitysohjelma UNDP:n sukupuolten tasa-arvoa mittaavan indeksin (GII) 175. sijalla 186 maasta (2012).

Nato on tehnyt töitä naisten roolin huomioimiseksi toiminnassaan jo vuodesta 2007, milloin laadittiin ensimmäinen poliittinen ohjelma päätöslauselman 1325 toimeenpanemiseksi. Chicagon huippukokouksessa vuonna 2012 päätettiin arvioida ohjelman toteutuminen Naton operaatioissa ja perustaa pääsihteerin 1325-erityisedustajan tehtävä.

Tukholman gender-keskuksen (Nordic Center for Gender in Military Operations, NCGM) toteuttama itsenäinen arvio tehtiin Afganistanin ISAF- ja Kosovon KFOR-operaatioiden perusteella. Tutkijaryhmään osallistui myös suomalainen kriisipsykologian asiantuntija Liisa Eränen merivoimien esikunnasta. Arvio kiittää Naton toimenpiteitä poliittisella tasolla, mutta arvostelee tehtyjen päätösten puutteellista toimeenpanoa operaatioissa. Natolla on vielä tekemistä sukupuolinäkökulman huomioimisessa operaatioiden suunnittelussa ja seurannassa, sen kouluttamisessa kriisinhallintajoukoille ja gender-asiantuntijatehtävien täyttämisessä.

Naton käynnistämä prosessi vahvistaa aikaisempien päätösten toimeenpanoa, mutta asettaa lisäksi uusia tavoitteita liittyen mm. operaatioiden suunnitteluun, henkilöstön koulutukseen ja gender-asioiden neuvonantajiin operaatioissa. Naton jäsen- ja kumppanimaille suositellaan mm. Naton operaatioihin lähetettävän henkilöstön kouluttamista 1325-asioista sekä kansallisen 1325-asiantuntijarosterin muodostamista. Nämä tavoitteet on jo ennestään huomioitu Suomen kansallisessa 1325-toimintaohjelmassa.


Suomi on voinut kumppanimaana osallistua Naton 1325-työhön täysipainoisesti, sillä päätöslauselman toimeenpanoa on käsitelty sekä rauhankumppanimaiden kokoonpanossa että ISAF- ja KFOR-operaatioihin osallistuvien maiden kesken. Suomi onkin toiminut aktiivisesti Naton 1325-ohjelman edistämiseksi ja osallistui myös keväällä toteutetun arvion rahoitukseen 30,000 eurolla. Suomi vastaa yhteen arvion keskeisistä suosituksista lähettämällä gender-neuvonantajan ISAF:n erikoisjoukkoihin (Special Operations Forces) tukemaan naisten roolin huomioimista operaation päivittäisessä toiminnassa vuoden 2014 alusta.

Tapio Pyysalo
kirjoittaja toimii lähetystösihteerinä Suomen Nato-edustustossa sekä Suomen pysyvässä EU-edustustossa

Linkki Naton tiedotteeseen ja arvioon 1325:n toteutumisesta Nato-johtoisissa operaatioissa:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_104245.htm

Linkki Suomen 1325-toimintaohjelmaan:
http://www.formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=250805&culture=fi-FI


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä