Tiedotteet 2013

14.02.2013 15:22

Prikaatikenraali Ohra-aho tiedustelupäälliköksi

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 14.2.2013 päättänyt esittää Tasavallan Presidentille, että puolustusvoimien johtamisjärjestelmäpäällikkö, prikaatikenraali Harri Ohra-aho määrätään pääesikunnan tiedustelupäälliköksi 1.4.2013 lukien.

Prikaatikenraali Harri Kalevi Ohra-aho (s.1959) on palvellut vuodesta 2011 puolustusvoimien johtamisjärjestelmäpäällikkönä pääesikunnassa. Aikaisemmin hän on toiminut puolustusvoimien Tiedustelukeskuksen johtajana, pääesikunnassa operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkönä, vanhempana osastoesiupseerina ja osastoesiupseerina, Pohjois-Karjalan Prikaatin komentajana, Kainuun Prikaatissa Kainuun Jääkäripataljoonan komentajana, Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksella opettajana ja apulaissotilasasiamiehenä Tukholmassa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Ohra-aho suoritti vuonna 1993. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Isossa-Britanniassa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2011.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen puh. 0295 140120.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä