Tiedotteet 2013

04.07.2013 13:34

Puolustusministeri päätti puolustusvoimien aluetoimistojen sijoittamisesta ja rannikkoprikaatin sekä rannikkolaivaston perustamisesta

Puolustusministeri Carl Haglund teki 4.7.2013 aikaisempien linjausten mukaiset hallinnolliset päätökset vuonna 2012 aloitetun puolustusvoimauudistuksen loppuun saattamiseksi. Päätökset ovat jatkoa tasavallan presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan 8.2.2012 linjaaman puolustusvoimauudistuksen toimeenpanolle. Ensimmäisen vaiheen toimeenpanoa koskevat puolustusministeriön päätökset tehtiin kesällä 2012. Nyt tehdyt päätökset koskevat sellaisia uudelleenjärjestelyjä, jotka ovat edellyttäneet säädösmuutoksia. Eduskunta hyväksyi ja tasavallan presidentti vahvisti niihin liittyvät lakimuutokset kesäkuussa.

Puolustusvoimauudistuksen perustavoite on varmistaa, että puolustusvoimilla on edellytykset täyttää tehtävänsä sekä ylläpitää Suomen sotilaallinen puolustuskyky 2020-luvulle. Uudistuksessa sopeutetaan puolustusvoimien koko ja toiminta pieneneviin palveluskelpoisiin ikäluokkiin sekä supistuviin rahoituskehyksiin. Ratkaisuilla pyritään pitkän aikavälin vaikuttavuuteen.

Valtioneuvosto antoi 4. heinäkuuta asetuksen puolustusvoimien aluetoimistoista. Asetuksella säädetään aluetoimistojen toimialueista, joita on 1.1.2015 alkaen kaksitoista. Aluetoimistot sijoitetaan paikkakunnille: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi, Tampere, Turku ja Vaasa. Aluetoimistojen tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asevelvollisuutta koskevat asiat sekä järjestää kutsunnat.

Nykyisten meripuolustusalueiden laivastojoukot keskitetään 1.1.2015 perustettavaan rannikkolaivastoon Turkuun (Pansio) ja rannikkojoukot 1.1.2015 perustettavaan rannikkoprikaatiin Kirkkonummelle (Upinniemi). Uudelleenjärjestely mahdollistaa resurssien tehokkaan ja joustavan käytön sekä keskitetyn valmiustehtävien ja harjoitustoiminnan toteutuksen.

Puolustusministeri päätti myös Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen perustamiseen liittyvistä uudelleenjärjestelyistä. Nykyisten Maavoimien materiaalilaitoksen, Merivoimien materiaalilaitoksen, Ilmavoimien materiaalilaitoksen ja Sotilaslääketieteen keskuksen toiminnot kootaan yhteen 1.1.2015 aloittavan Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on logistiikkajärjestelmän päällekkäisyyksien poistaminen ja toiminnan tehostaminen.

Puolustusvoimien tutkimustoiminta järjestetään uudelleen. 1.1.2014 perustetaan Puolustusvoimien tutkimuslaitos, johon organisoidaan nykyiset tutkimus- ja kehittämistoimintaa tekevät laitokset. Toiminta jatkuu pääosin nykyisillä paikkakunnilla Ylöjärvellä, Riihimäellä ja Tuusulassa. Uudelleenjärjestelyn perustana ovat tutkimustoiminnan päällekkäisyyksien poistaminen ja toiminnan tehostaminen.

Puolustusvoimauudistuksen aluevaikutukset on selvitetty alueellistamissäädösten ja alueiden kehittämistä koskevien säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Muutosten kohteena olevilta kunnilta ja maakuntien liitoilta sekä Saaristoasiain neuvottelukunnalta on pyydetty lausunnot sekä käyty niiden kanssa lain mukaiset neuvottelut. Uudelleenjärjestelyjen osalta on tehty yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ja käynnistetty selvitystyö ja toimenpiteet henkilöstön ja alueiden tukemiseksi.

Puolustusvoimien henkilöstösuunnittelussa on noudatettu hyvän työnantajan periaatteita. Puolustusvoimat on tiedottanut puolustusvoimauudistuksen henkilöstövaikutuksista.

Yhteensä puolustusvoimauudistuksen rakenteellisilla uudistuksilla tavoitellaan vuodesta 2015 alkaen noin 130 milj. euron vuosittaisia pysyviä kustannushyötyjä. Uudistuksen toimeenpanosta aiheutuviin erilaisiin kertaluonteisiin menoihin on varattu rahoitusta yhteensä 100 miljoonaa euroa.

Linkki päätöksiin ja perustelumuistioihin: www.defmin.fi/puolustusvoimauudistus

Lisätietoja puolustusministeriössä antavat: Ylijohtaja Arto Koski, puh, (09) 160 88170, vanhempi osastoesiupseeri Ilkka Saari, puh. 0295 140 213 sekä erityisasiantuntija Kristian Vakkuri, puh. 0295 140 123.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä