Tiedotteet 2013

14.02.2013 13:34

Puolustusvoimauudistuksen edellyttämät säädösmuutokset

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen puolustusvoimista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on puolustusvoimien hallinnon ja organisaation uudistaminen ja pysyvien kustannussäästöjen aikaansaaminen. Puolustusvoimien rauhan ajan rakenne supistettaisiin vastamaan pienentyviä ikäluokkia ja sodan ajan koulutustarvetta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia siten, että puolustusvoimien hallintorakenteesta tulisi kolmiportainen. Sotilasläänit esikuntineen lakkautettaisiin ja aluetoimistoihin perustuvaa alueellista organisaatiota uudistettaisiin. Sotilasläänien esikuntien tehtävät siirrettäisiin puolustushaaraesikunnille, eräille joukko-osastoille ja aluetoimistoille. Lisäksi puolustusvoimiin perustettaisiin Puolustusvoimien logistiikkalaitos, jonne keskitettäisiin valtakunnallisesti puolustusvoimien materiaalihankinnat, ympäristöasioiden käsittely sekä logistiikan järjestelyt.

Sotilasläänien lakkauttamisesta, aluetoimistojen uudelleenjärjestelyistä ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen perustamisesta arvioidaan syntyvän puolustusvoimien kiinteissä henkilöstömenoissa vuotuista säästöä noin 32 miljoonaa euroa vuodesta 2015 alkaen.

Lisäksi asevelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että varusmiesten kotimaan lomamatkat koti- tai asuinpaikkakunnalle säädettäisiin maksuttomiksi.

Esitys voidaan toteuttaa puolustusministeriön hallinnonalan nykyisten määrärahojen ja valtioneuvoston vuosille 2013-2016 vahvistamien kehysten puitteissa. Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan pääosin vuoden 2015 alusta.

Lisätietoja hallituksen esityksestä antaa puolustusministeriössä lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puh. 0295 140600.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä