Tiedotteet 2013

30.05.2013 15:00

Raskaiden maantiekuorma-autojen hankinta

Puolustusvoimien raskaiden maantiekuorma-autojen (RSKA) hankintaa valmisteltiin aluksi tavanomaisena lain julkisista hankinnoista mukaisena hankintana – ns. siviilihankintana.

Puolustusministeriö palautti hankinnan 17.4.2013 maavoimiin jatkovalmisteluun ja linjasi että RSKA hankinta toteutetaan puolustus- ja turvallisuushankintalain mukaisena hankintana.
Puolustushallinnon kaupallinen johtoryhmä on tänään 30.5.2013 käsitellyt asian ja linjannut, että RSKA hankinta toteutetaan puolustus- ja turvallisuushankintalain mukaisena tarjouskilpailuna (hankintamenettelynä rajoitettu menettely).

Puolustus- ja turvallisuushankintalain periaatteet, sisältö ja lain keskeinen systematiikka ovat samat kuin hankintalaissa. Näin ollen hankinnasta järjestetään pääsääntöisesti aina avoin, tasapuolinen ja syrjimätön tarjouskilpailu. Lain soveltamisalan poikkeuksia ja suorahankinnan perusteita tulee aina soveltaa suppeasti.  

Laki ei tarjoa mahdollisuutta tehdä RSKA hankintaa suorahankintana. Kyseisessä hankinnassa ei ole myöskään olemassa perusteita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 346 artiklan soveltamiselle. Kyseinen lainkohta mahdollistaa rajoitetun poikkeamisen normaalista menettelystä milloin valtion keskeiset turvallisuusintressit niin vaativat. Artiklaa 346 sovelletaan erittäin harvoin. Käytännössä sitä voidaan soveltaa ainoastaan keskeisimpien asejärjestelmähankintojen yhteydessä.
Hankinnan suunniteltu aikataulu on seuraava:

• Hankintailmoitus kesäkuun alussa
• Osallistumishakemusten jättäminen viimeistään 16.8.2013
• Tarjouspyynnön lähettäminen hyväksytyille tarjoajille 2.9.2013
• Kysymykset tarjouspyynnöstä 13.9.2013 mennessä
• Tarjouspyynnön katselmus 18.9.2013
• Tarjousten viimeinen jättöpäivä 25.10.2013
• Tarjoukset avataan, arvioidaan ja vertaillaan jättöpäivän jälkeen
• Mahdolliset tuotteiden katselmukset ja tarjouskatselmus loka-marraskuussa 2013
• Hankintapäätös helmikuussa 2014.

Raskaiden maantiekuorma-autojen hankinta /MUISTIO (pdf) (196.9 KB)

Lisätietoja antavat ylijohtaja Jukka Juusti, p. 0295 140 400 ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, p. 0295 140 120.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä