Tiedotteet 2013

19.12.2013 09:00

Sotilaallisen kriisinhallinnan ympäristökoulutusaineisto

Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen puolustushallintojen yhteistyöhankkeena on valmistunut sotilasoperaatioiden ympäristökoulutusaineisto Environmental Toolbox for Deploying Forces. Valmistunut aineisto heijastaa osapuolten yhteistä sitoumusta vähentää ennakoivasti sotatoimien ympäristövaikutuksia ja suojella joukkojen terveyttä sekä turvallisuutta operaatioissa.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä kansainvälisiin sotilasoperaatioihin osallistuvien ympäristötietoisuutta, edistää vastuullista ympäristötoimintaa, yhtenäistää ja kehittää kansainvälisten sotilasoperaatioiden ympäristökoulutusta sekä tukea operaation ja ympäristön kannalta hyvien käytäntöjen käyttöönottoa.

Aineisto sisältää ympäristökoulutusmateriaalia kaikille kansainvälisiin sotilasoperaatioihin osallistuville komentajasta sotilaisiin. Siihen sisältyy myös laaja koulutusaineisto erityisesti operaation ympäristöasioista vastaaville luentomateriaalista työn toteuttamista tukevaan taustamateriaaliin. Tämän lisäksi aineistossa kootaan yhteen myös aiheeseen liittyviä materiaaleja kansainvälisistä ja kansallisista lähteistä, kuten Naton, YK:n ja EU:n asiakirjoista.

Aineistoa voi tiedustella puolustusministeriön viestintäyksiköstä osoitteesta: tiedotus@defmin.fi

Lisätietoja asiasta antaa puolustusministeriössä suunnittelija Sami Heikkilä, sami.heikkila(a)defmin.fi, puh. 0295 140 452


 


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä