Tiedotteet 2013

18.05.2013 10:00

Suomeen kriisinhallintaveteraaniohjelma

Puolustusministeri Carl Haglund on päättänyt kriisinhallintaveteraaniohjelman laatimisesta. Ohjelman tavoitteena on tehostaa sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä palvelevien ja palvelleiden tukitoimia. Ohjelmassa korostuu erityisesti kriisinhallintatehtävissä toimivien psykososiaalinen tuen kehittäminen. Ohjelmaa valmistellaan useamman ministeriön poikkihallinnollisena yhteistyönä, ja valmistelussa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Suomen kansainvälisestikin tunnustettua pitkää veteraanityökokemusta sekä tarkastellaan muiden Pohjoismaiden vastaavia käytäntöjä.

Kriisinhallintaveteraaniohjelman laatimisessa huomioidaan myös veteraanit itse. Puolustusministeri Haglund tapasi yhdessä puolustusvoimien komentajan, kenraali Ari Puheloisen kanssa eilen kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneita henkilöitä.

Vahvan tuen varmistaminen kriisinhallintaveteraaneille edellyttää, että puolustusvoimilla on valintatilanteessa tarpeelliset terveystiedot kriisinhallintapalvelukseen hakeneista henkilöistä. Palveluksen aikaista tapahtumatietojen taltioimista kehitetään, jotta tunnistetaan ne syy-seuraussuhteet, joiden perusteella valtiokonttori päättää hoidon ja kuntoutuksen korvaamisesta.

Palveluksen aikaista perheiden ja lähiomaisten vertaistukea kehitetään yhteistyössä Suomen Rauhanturvaajaliiton kanssa. Tavoitteena on, että alueellisesti organisoidun tukitoiminnan kautta pidetään jatkossa yhteyttä kriisinhallintatehtävissä palvelleisiin.

Valtiokonttori on täsmentänyt palvelussairauksien korvausohjetta, jossa painotetaan aikaisempaa enemmän erityisolosuhteita kriisinhallintatehtävissä. Koventuneet palvelusolosuhteet otetaan huomioon arvioitaessa hoitoa vaativien vammojen syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Yhteistyössä valtiokonttorin kanssa puolustusministeriö kehittää aloitettua sairas- ja veljeskotien käyttökokeilua. Toimivan korvauslinjan vakiinnuttaminen edellyttänee muutoksia sotilastapaturmalakiin.

Muita tukitoimiin liittyviä parannuksia on sosiaalikuraattorin tehtävän perustaminen Libanoniin, missä suomalaisten vahvuus kasvaa tämän vuoden loppuun mennessä jo 350:een. Puolustusvoimiin perustetaan myös uusi henkilöstötukikoordinaattorin tehtävä, jonka toimenkuvaan kuulu kansallisesti koordinoida ja kehittää kriisihallintahenkilöstön tukea.

Kriisinhallintaveteraanien tukitoimien kehittäminen tehdään muilta osin täysin erillään sotaveteraanien ja sotainvalidien tuen kehittämisestä.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa puolustusministerin erityisavustaja Patrik Gayer, puh. 0295 140 106.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä