Tiedotteet 2013

16.08.2013 13:00

Suomen luonnon päivänä opastettuja luonto- ja historiakierroksia Santahaminassa

Suomen luonnon päivä järjestetään ensimmäistä kertaa lauantaina 31. elokuuta 2013. Päivä on Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen luontopalvelujen sekä Biologian ja maantieteen opettajien liiton yhteishanke, jossa on mukana eri alojen toimijoita. Suomen luonnon päivän tarkoituksena on juhlistaa suomalaista luontoa. Päivä koostuu eri puolilla Suomea järjestettävistä retkistä ja tapahtumista.

Puolustushallinto osallistuu Suomen luonnon päivään järjestämällä opastettuja polkupyörä- ja kävelyretkiä Helsingin Santahaminan saarella. Retkillä tutustutaan saaren kulttuurihistoriaan ja luonnon erityispiirteisiin. Santahamina on tärkeä hyönteis-, lepakko-, kasvillisuus- ja lintualue, ja se on luokiteltu valtioneuvoston päätöksellä valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Retket järjestetään yhdessä Santahamina-seuran, Kaartin Jääkärirykmentin ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Lisäksi Suomenlahden Meripuolustusalue osallistuu päivään tukemalla merikuljetuksin Metsähallituksen luontopalvelujen tapahtumaa Vallisaaressa.

Lisätietoa retkistä, kellonajoista ja varusteista sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät puolustusministeriön verkkosivuilta osoitteesta www.defmin.fi/suomenluonnonpaiva.

Mahdolliset kysymykset pyydetään lähettämään osoitteeseen palaute(at)santahamina.fi. Lisätietoja löytyy myös sivuilta www.santahamina.fi ja www.facebook.com/Aarresaaret.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä