Tiedotteet 2013

12.12.2013 09:08

Suomen osallistuminen Syyrian kemiallisen aseen kyvyn hävittämiseen

VN 11.12.2013


YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2118 (2013) ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) hallintoneuvoston päätös Syyrian kemiallisen aseen kyvyn hävittämiseksi nopeassa aikataulussa hyväksyttiin 27.9.2013. Molemmissa päätöksissä pyydetään jäsenvaltioita antamaan tukea sen mahdollistamiseksi, että OPCW ja YK voivat toteuttaa Syyrian kemiallisen aseen ohjelman hävittämisen nopeimmalla ja turvallisimmalla mahdollisella tavalla. OPCW:n ja YK:n päätösten toimeenpanosta vastaa 16.10.2013 perustettu OPCW-YK -yhteismissio.

Suomi valmistelee osallistumista Tanskan ja Norjan merikuljetusoperaatioon, joka tukee OPCW:n ja YK:n toimintaa Syyrian kemiallisen aseen hävittämiseen liittyvässä tehtävässä. Merikuljetusoperaation tehtävänä on kemiallisen aseen materiaalikonttien kuljetus ja merikuljetusten suojaaminen Syyrian Latakian -satamasta edelleen hävitettäväksi.

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan linjauksen mukaan Suomi valmistautuu osallistumaan Tanskan ja Norjan merikuljetusoperaatioon enintään 20 sotilaan vahvuisella joukolla, joka koottaisiin pääosin Suojelun Erikoisosastosta. Sen tehtävänä olisi varmistaa kemiallisten aseiden ja kemikaalien merikuljetuksen CBRN-turvallisuus osana Tanskan ja Norjan merikuljetusoperaatiota. Suomen yksikkö toimisi tanskalaisella alusosastolla, ja sen tehtävän pituus olisi enintään kolme kuukautta. Merikuljetusoperaation valmistelut ovat käynnissä. Suomen osallistumista koskeva kansallinen päätös on valmisteilla sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisesti.

Lisätietoja: apulaisosastopäällikkö Timo Kantola, p. 0295 351 477, ulkoasiainministeriö ja yksikön johtaja Helena Partanen, p. 0295 140 310, puolustusministeriö

 


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä