Tiedotteet 2013

31.01.2013 16:00

Turvallisuuskomitean toiminta käynnistyy

Valtioneuvosto antoi 24.1.2013 asetuksen Turvallisuuskomiteasta. Asetus tulee voimaan 1.2.2013 ja sillä kumotaan Turvallisuus- ja puolustusasiain komiteasta annettu valtioneuvoston asetus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Turvallisuuskomiteasta tulee kokonaisturvallisuuteen liittyvä ennakoivan varautumisen pysyvä ja laajapohjainen yhteistoimintaelin. Samalla Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean toiminta päättyy.

Turvallisuuskomitea toimii puolustusministeriön yhteydessä. Sen tehtävänä on avustaa valtioneuvostoa ja ministeriöitä. Turvallisuuskomitea toimii tarvittaessa yhteiskunnan eri häiriötilanteissa asiantuntijaelimenä.

Turvallisuuskomitea jatkaa Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean työtä suomalaisen kokonaisturvallisuuden ja varautumisen saralla. Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea on vastannut Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta, joka yhteensovittaa valtion, kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän varautumista eri turvallisuustilanteissa. Komitealla on merkittävä rooli myös juuri valmistuneen Suomen kyberturvallisuusstrategian toimeenpanossa.

Valtioneuvosto on 31.1.2013 yleisistunnossaan asettanut Turvallisuuskomitean puheenjohtajaksi puolustusministeriön kansliapäällikkö Arto Rädyn 31.12.2015 saakka. Varapuheenjohtajaksi asetettiin valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen pääministeri Jyrki Kataisen toimikauden ajaksi.

Turvallisuuskomitean pääsihteeriksi asetettiin vanhempi osastoesiupseeri Aapo Cederberg. Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö jatkaa Turvallisuuskomitean sihteeristönä puolustusministeriön yhteydessä.

Lisätietoja antaa pääsihteeri Aapo Cederberg, puh. 0295 140 700.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä