Tiedotteet 2013

04.09.2013 13:36

Valtio turvaa ruudintuotannon toimintaedellytykset Suomessa

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti keskiviikkona toimenpiteistä, joilla valtio turvaa ruudintuotannon toimintaedellytykset Suomessa. Puolustusministeri Carl Haglund ja työministeri Lauri Ihalainen ovat tyytyväisiä siitä, että kriisiajan valmiuden turvaamisen lisäksi järjestely tukee suomalaisten työpaikkojen säilymistä.

Suomalais-norjalainen puolustusvälinekonserni Nammo on osoittanut kiinnostusta Laukaan Vihtavuoressa sijaitsevan Suomen ainoan ruutitehtaan ostamiseksi. Tehdas on kärsinyt kannattavuusongelmista ja nykyinen omistaja Eurenco on pohtinut sen sulkemista osana konsernijärjestelyjään. Ruutitehtaan myynnin esteeksi on uhannut muodostua Vihtavuoren tehtaiden menneiden vuosikymmenien päästöjen aiheuttamien ympäristövastuiden mahdollinen ajautuminen uudelle toiminnanharjoittajalle. Ministerit Ihalainen ja Haglund toteavat, että kotimainen ruudintuotanto on huoltovarmuuden takaamiseksi tärkeätä ja valtioneuvosto on laaja-alaisella yhteistyöllä ponnistellut ratkaisun löytymiseksi tuotannon jatkumiseksi Suomessa.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti keskiviikkona 4.9.2013, että valtio voi antaa ruutitehtaan toiminnanharjoittajalle rajatun ympäristövastuusitoumuksen, jonka avulla varmistettaisiin, ettei Nammo joutuisi vastuuseen alueella aiemmin toimineiden yritysten aiheuttamasta pilaantumisesta. Toiminnanharjoittaja olisi edelleen vastuussa omista ympäristövaikutuksistaan, eikä valtio myöskään ottaisi vastuuta pilaantumisen aiheuttajilta.

Haglund katsoo, että pohjoismaisen konsernin jatkamalla kotimaisella ruudintuotannolla olisi laajempaa merkitystä pohjoismaiselle puolustusalan yhteistyölle. Työministeri Lauri Ihalaisen mukaan Nammo Lapua Oy toimii jo Vihtavuoressa, samoin kuin Forcit Oy, ja yrityskauppa mahdollistaa Vihtavuoren räjähdysaineklusterin kehittämisen edelleen. Vihtavuoren alueella työskentelee noin 200 ihmistä ja se on alueellisesti merkittävä työnantaja.

Ympäristövastuusitoumuksen voimassa olon ehtona olisi, että yhtiö ylläpitää huoltovarmuuden kannalta tarpeellista kykyä sotilaallisten ruutien valmistamiseen Vihtavuoressa. Vihtavuoressa on valmistettu ruutia vuodesta 1926. Valtio on itse yksi entisistä ruutitehtaan toiminnanharjoittajista, Valtion ruutitehdas toimi alueella vuoteen 1945, jonka jälkeen tehdas yhtiöitettiin.

Lisätietoa asiasta antaa erityisasiantuntija Matias Warsta, puh. +358 2951 40454.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä