Tiedotteet 2013

04.06.2013 00:01

Ylennyksiä kenraalikunnassa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on päättänyt puolustusministeri Carl Haglundin esittelystä ylentää 4.6.2013 lukien prikaatikenraali Kyösti Halosen kenraalimajuriksi, prikaatikenraali Veli-Pekka Parkatin kenraalimajuriksi, eversti Ilkka Korkiamäen prikaatikenraaliksi ja kommodori Juha Vauhkosen lippueamiraaliksi.

Kenraalimajuri Kyösti Juhani Halonen (s. 1958) on palvellut vuodesta 2011 Maavoimien materiaalilaitoksen johtajana. Aikaisemmin hän on toiminut puolustusvoimien logistiikkapäällikkönä, monikansallisen taisteluosaston komentajana KFOR-operaatiossa Kosovossa, pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston päällikkönä, Panssariprikaatin komentajana, Urheilukoulun johtajana, Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkijaesiupseerina ja opettajana sekä pääesikunnassa osastoesiupseerina, toimistoesiupseerina ja toimistoupseerina. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Halonen suoritti vuonna 1991. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2007.

Kenraalimajuri Veli-Pekka Juhani Parkatti (s.1956) on palvellut vuodesta 2012 Itä-Suomen sotilasläänin komentajana. Aikaisemmin hän on toiminut Maavoimien esikunnassa operaatiopäällikkönä, esikuntapäällikkönä ja suunnitteluosaston päällikkönä, Hämeen sotilasläänin komentajana, apulaisosastopäällikkönä, osastoesiupseerina ja toimistoesiupseerina pääesikunnassa, henkilöstö- ja järjestelyosaston päällikkönä Hämeen sotilasläänin esikunnassa, vanhempana osastoesiupseerina puolustusministeriössä, pataljoonaupseerina YK:n suomalaisessa rauhanturvajoukossa Makedoniassa ja opetusupseerina Viestirykmentissä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Parkatti suoritti vuonna 1989. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2009.

Prikaatikenraali Ilkka Juhani Korkiamäki (s.1960) on palvellut huhtikuusta 2013 pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston päällikkönä. Aikaisemmin hän on toiminut ainelaitoksen johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, apulaisosastopäällikkönä, vanhempana osastoesiupseerina ja osastoesiupseerina pääesikunnassa, Elektroniikkalaitoksen johtajana, suomalaisen kriisinhallintajoukon päällikkönä KFOR-operaatiossa Kosovossa, osastopäällikkönä ja apulaisosastopäällikkönä Läntisen maanpuolustusalueen esikunnassa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Korkiamäki suoritti vuonna 1993. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2006.

Lippueamiraali Juha Sakari Vauhkonen (s.1962) on palvellut tammikuusta 2013 Merivoimien esikuntapäällikkönä. Aikaisemmin hän on toiminut prikaatin komentajana, esikuntapäällikkönä ja pataljoonan komentajana Uudenmaan prikaatissa, osastopäällikkönä ja osastoesiupseerina Merivoimien esikunnassa, suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajana ISAF-operaatiossa Afganistanissa ja osastoesiupseerina pääesikunnassa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Vauhkonen suoritti vuonna 1995. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Ruotsissa. Kommodoriksi hänet ylennettiin vuonna 2010.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa tiedottaja Urpo Rannansuu puh. 0295 140 124.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä