Tiedotteet 2013

28.11.2013 14:59

Maanpuolustus-käsitteen sisältöä ja merkitystä nuorisolle tutkitaan

Puolustusministeriö tekee syksyn aikana yhdessä Fountain Park Oy:n kanssa tutkimusta siitä, millaista sisältöä suomalaiset antavat maanpuolustus-käsitteelle ja millaiset teot nähdään merkittävinä maan puolustamisen kannalta. Erityisesti nuorten mielipiteet ovat tutkimuksen kannalta kiinnostavia. Tutkimusaineisto on luonteeltaan kvalitatiivista ja se kerätään anonyymilla verkkokyselyllä.

Suomen puolustaminen koskettaa tavalla tai toisella kaikkia suomalaisia. Tällä verkkohaastattelulla haetaan suomalaisten näkemyksiä siitä, millaisilla teoilla heidän mielestään Suomea parhaiten puolustetaan. 

Vastaaminen perustuu avoimiin kysymyksiin ja muiden vastaajien ajatusten arviointiin, joten saat omin sanoin kertoa ajatuksistasi. Vastaaminen kestää 5-10 minuuttia. Vastaajia ei voida tunnistaa eikä heistä perustaustatietoja ja vastauksia lukuun ottamatta tallenneta muita tietoja.

Siirry kyselyyn https://www.strategysignals.com/35439-28761-106@mp&dkibxb

Lisätietoja puolustusministeriössä antavat erityisasiantuntija Antti Karila, puh. 0295 140 002 sekä erityisasiantuntija Kristian Vakkuri, puh. 0295 140 123.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä