Tiedotteet 2014

04.06.2014 00:01

Ylennyksiä kenraalikunnassa

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on päättänyt puolustusministeri Carl Haglundin esittelystä seuraavista kenraaliylennyksistä: kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg kenraaliksi 1.8.2014 lukien, kenraalimajuri Seppo Toivonen kenraaliluutnantiksi 4.6.2014 lukien, kenraalimajuri Sakari Honkamaa kenraaliluutnantiksi 1.8.2014 lukien, prikaatikenraali Esa Pulkkinen kenraalimajuriksi 4.6.2014 lukien, prikaatikenraali Timo Kivinen kenraalimajuriksi 1.7.2014 lukien, insinöörieversti Kari Renko insinööriprikaatikenraaliksi 4.6.2014 lukien, eversti Jari Kallio prikaatikenraaliksi 1.7.2014 lukien, eversti Petri Tolla prikaatikenraaliksi 4.6.2014 lukien ja eversti Jukka Sonninen prikaatikenraaliksi 4.6.2014 lukien.
Kenraaliluutnantti Jarmo Ilmari Lindberg (s.1959) on palvellut puolustusvoimien sotatalouspäällikkönä vuodesta 2012. Aikaisemmin hän on toiminut Ilmavoimien komentajana, pääesikunnassa valmiuspäällikkönä ja operaatio-osaston apulaisosastopäällikkönä, Lapin Lennoston komentajana, Ilmavoimien Esikunnassa operaatiopäällikkönä, valmiuspäällikkönä ja lentokoulutuspäällikkönä sekä Satakunnan Lennostossa hävittäjälaivueen komentajana. Varhemmin urallaan hän toimi lentäjänä ja lentueen päällikkönä Karjalan Lennostossa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Lindberg suoritti vuonna 1993. Kenraaliluutnantiksi hänet ylennettiin vuonna 2011.
Edellä olevan lisäksi Lindbergin palvelushistoriasta on mainittava, että hän oli aikanaan mukana   F-18 Hornet -hankinnassa eräänä ensimmäisinä koulutetuista lentäjistä sekä merkittävässä roolissa kaluston käyttöönoton ja ylläpidon osalta. Upseerina hänellä on monipuolinen kokemus operatiivisissa tehtävissä valmiuspäällikkönä, logistiikan ja materiaalialan tuntemus sotatalouspäällikkönä sekä puolustushaarakomentajan kokemus Ilmavoimien komentajana. Lindberg on toiminut myös läheisessä yhteistyössä puolustusministeriön kanssa useiden erilaisten selvitysten valmistelussa. Edelleen hän on vastannut puolustusvoimauudistuksen suurimman muutoksen toimeenpanosta eli Logistiikkalaitoksen perustamisesta ja sen toiminnan käynnistämisestä. Kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg astuu puolustusvoimain komentajan virkaan 1.8.2014.
Kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg on määrätty erityistehtävään pääesikuntaan 1.7.2014 lukien ja hän astuu puolustusvoimain komentajan virkaan 1.8.2014.
Kenraaliluutnantti Seppo Risto Juhani Toivonen (s.1957) on palvellut vuodesta 2010 erityistehtävässä Pääesikunnan suunnitteluosastolla. Aikaisemmin hän on toiminut Monikansallisen keskisen taisteluosaston komentajana KFOR-operaatiossa Kosovossa, Itäisen Maanpuolustusalueen ja Maavoimien operaatiopäällikkönä, Pääesikunnassa jalkaväentarkastajana, apulaisosastopäällikkönä, erityistehtävässä, osastoesiupseerina ja toimistoesiupseerina, Puolustusneuvoston yleissihteerin apulaisena, Kainuun Prikaatin komentajana, Kaartin Jääkärirykmentissä esikuntapäällikkönä ja pataljoonan komentajana, Itä-Uudenmaan Sotilaspiirin Esikunnassa toimistopäällikkönä ja toimistoupseerina. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Toivonen suoritti vuonna 1989. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Ruotsissa ja Sveitsissä. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2011. Kenraaliluutnantti Seppo Toivonen on määrätty Maavoimien komentajaksi 1.7.2014 lukien.
Kenraalimajuri Heimo Touko Sakari Honkamaa (s.1956) on palvellut vuodesta 2012 puolustusvoimien henkilöstöpäällikkönä pääesikunnassa. Aikaisemmin hän on toiminut komentopäällikkönä pääesikunnassa, Kainuun Prikaatin komentajana, Suomen puolustusasiamiehenä Yhdysvalloissa ja Kanadassa asemapaikkanaan Washington D.C., pääesikunnassa strategisen suunnittelusektorin päällikkönä, Puolustusneuvoston yleissihteerin apulaisena ja koulutusosastolla osastoesiupseerina, Suomen pataljoonan komentajana KFOR-operaatiossa Kosovossa, Porin Prikaatissa pataljoonan komentajana ja Maanpuolustuskorkeakoulussa taktiikan opettajana. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Honkamaa suoritti 1991. Lisäksi hän on suorittanut opintoja USA:ssa, Sveitsissä ja Ruotsissa. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2012.  
Kenraalimajuri Esa Ilmari Pulkkinen (s.1957) on palvellut vuodesta 2011 lähtien puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikkönä. Aikaisemmin hän on toiminut operaatiopäällikkönä EU:n sotilasesikunnassa Brysselissä, apulaisosastopäällikkönä pääesikunnan suunnitteluosastolla, EU-puheenjohtajuuskauden työryhmän puheenjohtajana puolustusministeriössä, Jääkäriprikaatin komentajana Sodankylässä, suunnitteluosaston päällikkönä ja kansallisena asiantuntijana EU:n sotilasesikunnassa, Panssarikoulun johtajana, vanhempana osastoesiupseerina puolustusministeriön puolustuspoliittisella osastolla, taktiikan opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, pääesikunnan operatiivisella osastolla osastoesiupseerina sekä jalkaväkitoimistossa osastoesiupseerina ja toimistoesiupseerina sekä toimistoupseerina Itä-Uudenmaan sotilaspiirin esikunnassa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Pulkkinen suoritti vuonna 1989. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Sveitsissä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2008.
Prikaatikenraali Timo Pekka Kivinen (s. 1959) on palvellut vuodesta 2011 lähtien Karjalan Prikaatin komentajana. Aiemmin hän on toiminut apulaisosastopäällikkönä pääesikunnan suunnitteluosastolla, jatkotutkinto-osaston johtajana ja vararehtorina Maanpuolustuskorkeakoulussa, Utin Jääkärirykmentin komentajana, Suomen sotilasasiamiehenä Unkarissa, Ukrainassa ja Itävallassa asemapaikkanaan Budapest, pataljoonaupseerina SFOR-operaatiossa Bosniassa, osastoesiupseerina ja vanhempana osastoesiupseerina pääesikunnan tiedusteluosastolla, toimistopäällikkönä ja pataljoonaupseerina Uudenmaan Jääkäripataljoonassa sekä toimistoupseerina Helsingin sotilasläänin esikunnassa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Kivinen suoritti vuonna 1993. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Ruotsissa, USA:ssa, Iso-Britanniassa ja Italiassa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2010.
Prikaatikenraali Timo Kivinen on määrätty erityistehtävään pääesikuntaan 1.7.2014 lukien.
Insinööriprikaatikenraali, puolustusvoimien pääinsinööri Kari Juhani Renko (s.1961) on palvellut 1.6.2014 lukien sotavarustepäällikkönä pääesikunnassa. Aikaisemmin hän on toiminut apulaisosastopäällikkönä ja osastopäällikkönä Ilmavoimien Materiaalilaitoksella, apulaissotilasasiamiehenä Washington D.C.:ssa, apulaisosastopäällikkönä, teknillisenä johtajana, diplomi-insinöörinä ja toimistoinsinöörinä Ilmavoimien Esikunnassa, lentoteknillisenä johtajana Karjalan Lennostossa sekä tutkijana ja erikoisopettajana Teknillisessä korkeakoulussa. Diplomi-insinöörin tutkinnon Renko suoritti Otaniemen teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1987. Insinöörieverstiksi hänet ylennettiin vuonna 2012.
Eversti Jari Teppo Juhani Kallio (s.1961) on palvellut vuodesta 2012 apulaisosastopäällikkönä pääesikunnan suunnitteluosastolla, osastopäällikkönä Maavoimien Esikunnassa, perustutkinto-osaston johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, komentajana KFOR-operaatiossa Kosovossa, erityistehtävässä pääesikunnan kansainvälisellä osastolla, Tasavallan Presidentin adjutanttina ja osastoesiupseerina pääesikunnassa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Kallio suoritti vuonna 1993. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Norjassa ja Latviassa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2006.
Prikaatikenraali Petri Johannes Tolla (s.1962) on palvellut vuodesta 2012 Ilmasotakoulun johtajana. Aikaisemmin hän on toiminut apulaisosastopäällikkönä pääesikunnassa, operaatiopäällikkönä, lentokoulutuspäällikkönä ja osastoesiupseerina Ilmavoimien Esikunnassa, Lentosotakoulun johtajana ja laivueen komentajana Lapin Lennostossa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Tolla suoritti vuonna 1995. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2006.
Prikaatikenraali Jukka Tapio Sonninen (s.1960) on palvellut vuodesta 2012 Kainuun Prikaatin komentajana. Aikaisemmin hän on toiminut pääesikunnassa apulaisosastopäällikkönä, sektorijohtajana, pioneeritarkastajana, vanhempana osastoesiupseerina ja osastoesiupseerina, valtioneuvoston turvallisuuspäällikkönä, pioneeri- ja suojelutarkastajana Maavoimien Esikunnassa sekä koulun johtajana Keski-Suomen Rykmentissä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Sonninen suoritti vuonna 1993. Lisäksi hän on suorittanut opintoja USA:ssa ja Saksassa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2007.
Lisätietoja puolustusministeriössä antaa henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta puh. 0295 140430.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä