Tiedotteet 2014

06.12.2014 00:01

Ylennyksiä kenraalikunnassa 6.12.2014

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on päättänyt puolustusministeri Carl Haglundin esittelystä seuraavista kenraali- ja amiraaliylennyksistä puolustusvoimissa 6.12.2014 lukien:

Prikaatikenraali Kim Jäämeri ylennetään kenraalimajuriksi, prikaatikenraali Timo Rotonen kenraalimajuriksi, lippueamiraali Veijo Taipalus kontra-amiraaliksi ja lippueamiraali Georgij Alafuzoff ylennetään kontra-amiraaliksi reservissä 6.12.2014.

Kenraalimajuri Kim Erkki Akseli Jäämeri (s.1964) on palvellut huhtikuusta 2014 Ilmavoimien komentajana. Aikaisemmin hän on toiminut Ilmavoimien operaatiopäällikkönä, Satakunnan Lennoston komentajana ja laivueen komentajana, Maanpuolustuskurssien johtajana, pääesikunnassa osastoesiupseerina, apulaisosastopäällikkönä, vanhempana osastoesiupseerina ja sektorijohtajana sekä EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan sotilasavustajana Brysselissä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Jäämeri suoritti vuonna 1999. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Ranskassa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2013.

Kenraalimajuri Timo Tapani Rotonen (s.1959) on palvellut maaliskuusta 2012 alkaen puolustusvoimien logistiikkapäällikkönä pääesikunnassa. Aikaisemmin hän on toiminut huoltopäällikkönä ja erityistehtävässä Maavoimien esikunnassa, sotilastarkkailijana UNTSO-operaatiossa Lähi-Idässä, Maavoimien materiaalilaitoksen esikuntapäällikkönä, Helsingin Ilmatorjuntarykmentin komentajana, erityistehtävässä ja osastoesiupseerina pääesikunnassa, esikuntapäällikkönä ja vanhempana osastoesiupseerina Puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunnassa, Oriveden asevarikon päällikkönä, pataljoonaupseerina UNPREDEP-operaatiossa Makedoniassa sekä osastonjohtajana, opetusupseerina ja kurssin johtajana Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Rotonen suoritti 1991. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Ruotsissa ja Italiassa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2012.

Kontra-amiraali Veijo Yrjö Ilmari Taipalus (s.1958) on palvellut Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina vuodesta 2013 lukien. Aikaisemmin hän on toiminut Merivoimien esikuntapäällikkönä, Merisotakoulun johtajana, jatkotutkinto-osaston johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, Saaristomeren Meripuolustusalueen esikuntapäällikkönä, Kotkan Rannikkoalueen komentajana, Merivoimien esikunnassa toimialapäällikkönä, sotilasasiamiehenä Oslossa ja Kööpenhaminassa, osastoesiupseerina ja erityistehtävissä pääesikunnassa, osastoesiupseerina puolustusministeriössä ja opetusupseerina Suomenlinnan Rannikkorykmentissä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Taipalus suoritti vuonna 1993. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Norjassa. Lippueamiraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2011.
Reservin kontra-amiraali Georgij Alafuzoff (s. 1953) toimii sotilastiedustelun tiedustelupäällikkönä Euroopan unionissa. Hän on eronnut amiraalin virasta saavutettuaan eroamisiän. Alafuzoff on palvellut mm. Pääesikunnan tiedustelupäällikkönä ja apulaisosastopäällikkönä pääesikunnan tutkintaosastolla. Sotakorkeakoulun hän suoritti 1989. Lisäksi hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon Venäjän Federaation Yleisesikunta-akatemiassa. Lippueamiraaliksi hänet ylennettiin 2006.

Lisätietoja puolustusministeriössä antavat henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta puh. 0295 140430 ja erityisasiantuntija Eemeli Peltonen, puh. 0295 140125.

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä