Tiedotteet 2015

15.12.2015 14:28

Asedirektiiviä koskeva kirje suomalaisille europarlamentaarikoille

Ohessa puolustusministeri Jussi Niinistön, sisäministeri Petteri Orpon, kansanedustajien Ilkka Kanervan ja Seppo Kääriäisen EU:n asedirektiiviä koskeva kirje. Kirje on osoitettu suomalaisille europarlamentaarikoille.Helsingissä 14.12.2015

Arvoisat suomalaiset europarlamentaarikot,

Komissio antoi 18. marraskuuta 2015 ehdotuksen asedirektiivin 91/477/ETY muuttamiseksi. Ehdotuksen taustalla ovat viime vuosien ja syksyllä Pariisissa tapahtuneet terrori-iskut.

Ehdotuksen mukaan lippaalliset, itselataavaa kertatulta ampuvat siviilikäyttöön valmistetut sarjatuliaseita muistuttavat ampuma-aseet kiellettäisiin yksityishenkilöiltä myös deaktivoituna.

Tällainen kielto lopettaisi Suomessa nykymuotoisen, omaehtoiseen ja omakustanteiseenkin maanpuolustuskyvyn ylläpitoon liittyvän reserviläistoiminnan. Tämä taas heikentäisi merkittävästi Suomen puolustuksen uskottavuutta tilanteessa, jossa turvallisuusympäristön muutos korostaa osaamista ja valmiutta. Kiellolla olisi siten huomattavaa maanpuolustuksellista merkitystä.

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on vuoden 2015 alusta lähtien 230 000 henkeä, joista yli 95 prosenttia on reserviläisiä. Uskottavan suorituskyvyn luominen vaatii joukkojen säännöllistä harjoittamista ja kouluttamista. Sodan ajan joukkojen osaamista, kenttäkelpoisuutta ja ampumataitoja ylläpidetään kertausharjoituksilla ja niitä täydentävällä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutustoiminnalla ja reserviläisten omaehtoisella harjoittelulla.

MPK järjesti vuonna 2014 koulutusta noin 47 000 osallistujalle. Tästä määrästä noin 2/3 oli puolustusvoimien tilaamaa sotilaallista ja sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta. Tässä koulutuksessa reserviläiset käyttivät omia henkilökohtaisia aseitaan.

Asedirektiivimuutokset eivät saa vaikuttaa kielteisellä tavalla siihen, miten Suomi näkee tarkoituksenmukaiseksi kansallisen puolustuksensa järjestää.
Puoliautomaattiaseiden kieltoa koskeva kohta (Liite 1 A luokka - Kielletyt aseet) tulisi poistaa direktiivistä tai vähintään tulisi saada poikkeusmahdollisuus (6 artikla) jäsenvaltion maanpuolustuksen ylläpitoon liittyvän ampuma-asetoiminnan, kuten reserviläistoiminnan mahdollistamiseksi.

Vetoamme suomalaisiin europarlamentaarikoihin, että vaikuttaisitte omalta osaltanne Euroopan parlamentissa Suomen puolustusjärjestelmän erityispiirteiden huomioimiseksi asedirektiiviä käsiteltäessä.


Jussi Niinistö                                     
Puolustusministeri                    

Petteri Orpo
Sisäministeri

Ilkka Kanerva
PuV, puheenjohtaja

Seppo Kääriäinen
UaV ja PuV, jäsen

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä