Tiedotteet 2016

04.06.2016 00:01

Ylennyksiä kenraalikunnassa 4.6.2016 ja 1.9.2016

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on päättänyt puolustusministeri Jussi Niinistön esittelystä seuraavista kenraali- ja amiraaliylennyksistä puolustusvoimissa:

4.6.2016 lukien kenraalimajuri Timo Kivinen kenraaliluutnantiksi; lippueamiraali Timo Junttila kontra-amiraaliksi ja eversti Vesa Virtanen prikaatikenraaliksi.

Kenraalimajuri Timo Pekka Kivinen (s.1959) on palvellut vuodesta 2015 lähtien Pääesikunnassa puolustusvoimien strategiapäällikkönä. Aiemmin hän on toiminut mm. prikaatin komentajana Karjalan prikaatissa, apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan suunnitteluosastolla, jatkotutkinto-osaston johtajana ja vararehtorina Maanpuolustuskorkeakoulussa, Utin Jääkärirykmentin komentajana, Suomen sotilasasiamiehenä Unkarissa, Ukrainassa ja Itävallassa asemapaikkanaan Budapest, pataljoonaupseerina SFOR-operaatiossa Bosniassa sekä osastoesiupseerina ja vanhempana osastoesiupseerina pääesikunnan tiedusteluosastolla. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Kivinen suoritti vuonna 1993. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna 2014.

Lippueamiraali Timo Tapani Junttila (s.1958) on ollut helmikuusta 2016 lähtien erityistehtävässä Pääesikunnassa henkilöstöpäällikön sijaisena. Junttila aloittaa puolustusvoimien henkilöstöpäällikkönä 1.7.2016.  Aikaisemmin hän on toiminut mm. suunnitteluyksikön johtajana puolustusministeriössä, puolustusasiamiehenä Washingtonissa, Suomenlahden Meripuolustusalueen komentajana, Maanpuolustuskurssien johtajana, apulaisosastopäällikkönä Merivoimien esikunnassa, sotilasedustajana Suomen YK-edustustossa New Yorkissa, Kotkan Rannikkoalueen komentajana, Kotkan Rannikkopatteriston komentajana sekä pataljoonaupseerina UNIFIL-operaatiossa Libanonissa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Junttila suoritti vuonna 1991 ja hänet ylennettiin lippueamiraaliksi vuonna 2013.

Eversti Vesa Juhani Virtanen (s.1966) on toiminut Kainuun prikaatin komentajana marraskuusta 2015 lähtien. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Turvallisuuskomitean pääsihteerinä, sektorijohtajana ja osastoesiupseerina Pääesikunnassa, pataljoonankomentajana Kaartin Jääkärirykmentissä, adjutanttina EU:n Sotilaskomitean puheenjohtajalle ja Puolustusvoimain komentajalle sekä osastoesiupseerina Helsingin Sotilasläänin Esikunnassa. Lisäksi hän toimi sihteerinä Suomalainen asevelvollisuus -työryhmässä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Virtanen suoritti vuonna 1998. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 2012.

1.9.2016 lukien lippueamiraali Juha Vauhkonen kontra-amiraaliksi ja kommodori Timo Hirvonen lippueamiraaliksi.

Lippueamiraali Juha Sakari Vauhkonen (s.1962) on palvellut viimeksi Merivoimien esikuntapäällikkönä, mutta siirtyy sotilasedustajaksi Suomen pysyvään edustustoon Euroopan unionissa (EUE) ja edustustoon Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) sekä Suomen pysyväksi sotilasedustajaksi EU:n sotilaskomiteassa ja sotilasedustajaksi Natossa Brysselissä 1.9.2016 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut mm. prikaatin komentajana, esikuntapäällikkönä ja pataljoonan komentajana Uudenmaan prikaatissa, osastopäällikkönä ja osastoesiupseerina Merivoimien esikunnassa, suomalaisen kriisinhallintajoukon komentajana ISAF-operaatiossa Afganistanissa, sotilasasiamiehenä Prahassa ja Bratislavassa sekä osastoesiupseerina pääesikunnassa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Vauhkonen suoritti vuonna 1995. Lippueamiraaliksi hänet ylennettiin vuonna 2013.

Kommodori Timo Jussi Hirvonen (s.1963) on toiminut toukokuusta 2016 Merivoimien esikuntapäällikkönä. Aikaisemmin hän on palvellut mm. komentajana Rannikkolaivastossa, komentajana Saaristomeren Meripuolustusalueella, sektorijohtajana ja osastoesiupseerina Pääesikunnassa, kansallisena edustajana NATO:n Allied Command Transformation -esikunnassa ja laivueen komentajana ja valmiuspäällikkönä Suomenlahden Meripuolustusalueella. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Hirvonen suoritti vuonna 1997. Kommodoriksi hänet ylennettiin vuonna 2010.

Lisätietoja puolustusministeriössä antavat neuvotteleva virkamies Aila Helenius, puh. 0295 140 432 ja erityisasiantuntija Eemeli Peltonen, puh. 0295 140 125.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä