Tiedotteet 2016

15.12.2016 09:02

Kommentti Helsingin Sanomien artikkeliin: Merivoimien alushankkeen kustannusarviolle on perusteet

Eeva Palojärvi kirjoittaa (Helsingin Sanomat 13.12.) kustannusten kasvun uhkasta Merivoimien Laivue 2020 hankkeessa. Rakennettavat alukset ovat ainutlaatuisia, kuten artikkelissa todettiin. Lähes kaikki merivoimiemme alushankinnat ovat olleet, ja tulevat olemaan ainutlaatuisia. Toimintaympäristömme keskeisiä elementtejä ovat saaristo ja jäätyvä meri. Toimintaperiaatteista johtuva erilaisuus useimpiin laivastoihin nähden on miina-aseemme vahva rooli. Alusten tulee kyetä liikkumaan saaristossa ja sen ulkopuolella kaikkina vuodenaikoina ja kuljettamaan miinoja.

Hankinta on käsketty suunnitella kiinteällä 1,2 Mrd euron budjetilla - lisärahoitusta ei haeta eikä myönnetä. Kustannusarvio perustuu tietoihin ulkomaisista aluskaupoista, asejärjestelmien hintatietoihin ja kotimaisen alusrakentamisen hinta-arvioon sekä oman tavoitetason tunnistamiseen.  Aluksen suunnittelua ja sitä pohjustavaa tutkimusta on tehty jo useita vuosia. Sotalaivasuunnittelun tukevaa tutkimusta on tehty yhteistyössä mm. Saksan ja Yhdysvaltojen merivoimien kanssa. Esisuunnittelua on teetetty myös ulkomaisessa, sotalaivasuunniteluun erikoistuneessa suunnittelutoimistossa. Laivue2020 hankkeelle asetetut vaatimukset saavutetaan hankintaan suunnitellulla rahoituksella.  Kustannukset jakaantuvat siten, että alusten rakentamiseen kohdistuu vajaa puolet, taistelujärjestelmäkokonaisuuteen vajaa puolet ja muihin kustannuksiin loppuosa. Laivue2020 taistelujärjestelmän joitakin elementtejä hankitaan osana muita käynnissä olevia hankintoja. Tämän lisäksi aluksissa käytetään myös käytöstä poistuvien alusten järjestelmiä.

Alukset pyritään hankkimaan huoltovarmuussyistä suomalaiselta telakalta. Aluksien taistelujärjestelmä hankitaan kilpailutuksen perusteella yhdeltä kokonaisvastuulliselta toimittajalta. Taistelujärjestelmä muodostuu useista osajärjestelmistä, joiden hintoihin ja yhteensovittamiseen liittyvä integrointiriski on kiinteähintaisessa hankinnassa myyjällä.

Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä puolustusvoimien hankinta- ja kunnossapito-organisaatioiden henkilöstöresurssit pienenivät. Tässä yhteydessä puolustusvoimien hoitamia tehtäviä siirrettiin kotimaisten strategisten teollisuuskumppaneiden tehtäväksi. Puolustusvoimilla on kuitenkin edelleen resurssit osaavaan ostamiseen. Laivue 2020 -hankinnan tarvitseman kotimaisen teollisuusyhteistyön järjestelyt ovat tällä hetkellä käynnissä.

Lauri Puranen

Strategisten hankkeiden koordinaattori, Puolustusministeriö, Resurssipoliittinen osasto

puh 0295 140403, sähköposti lauri.puranen@defmin.fi

Kommentti on tarjottu 13.12.2016 Helsingin Sanomille julkaistavaksiPalaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä