Tiedotteet 2017

12.10.2017 15:00

Puolustusministeriö asetti työryhmän selvittämään vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämistä

Puolustusministeriö asetti 12.10.2017 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella selvitys vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestämiseksi.
Työ on jatkoa syyskuussa valmistuneelle esiselvitykselle, jossa kartoitettiin vaihtoehtoja maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseksi valtioneuvoston puolustusselonteon kirjausten mukaisesti. Siinä tehdyt kehittämisehdotukset huomioidaan nyt alkavassa työssä.

Työn tavoitteena on laatia selvitys vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvan sotilaallisen koulutuksen organisoinnista osaksi puolustusvoimia ja MPK:n roolin kehittämisestä sotilaallisia valmiuksia sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta antavana organisaationa.

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenorganisoinnilla tavoitellaan paikallisjoukkojen suorituskyvyn lisäämistä, lainsäädännön selkiyttämistä sekä reserviläisten sitoutuneisuuden ja motivoinnin kehittämistä. Selvityksen johtavana ajatuksena on toiminnan vapaaehtoisuuden turvaaminen ja laajapohjaisuuden varmistaminen.

Selvitystyön aikana järjestetään sidosryhmille julkinen kuuleminen marras-joulukuun vaihteessa, jonka jälkeen on mahdollisuus jättää asiasta lausunto.

Selvitys valmistellaan työryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii yksikön päällikkö Antti Lehtisalo puolustusministeriöstä ja asiantuntijoita puolustusministeriöstä, puolustusvoimista sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä. Tavoitteena on kokonaisvaltainen ratkaisu, jolla toiminnan vapaaehtoisuus varmistetaan ja paikallisjoukkojen suorituskykyä lisätään.

Työryhmän on mahdollisuus kuulla asiantuntijoita valmistelun aikana. Työryhmän toimikausi on 13.10.- 31.12.2017.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa työryhmän puheenjohtaja, yksikön päällikkö Antti Lehtisalo p. 0295 140330.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä