Tiedotteet 2017

18.05.2017 13:20

Tunnuksettomat sotilaalliset joukot aluevalvontalakiin

Valtioneuvosto on 18. toukokuuta 2017 yleisistunnossaan antanut eduskunnalle esityksensä aluevalvontalain ja rikoslain 17 luvun 7 b § muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan aluevalvontalakia muutettavaksi siten, että lain soveltamisalan piiriin kuuluisi myös sellainen sotilaallinen uhka, jonka valtiollista alkuperää ei voida suoraan tunnistaa esimerkiksi sotilastunnusten perusteella. Myös rikoslain alueloukkausta koskevaa säännöstä muutettaisiin kattamaan tunnuksettomat sotilaat.

Esityksen tavoitteena on saattaa Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamista ja valvontaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan kattavammin muuttunutta turvallisuustilannetta ja uudenlaisia uhkia. Esityksellä edistetään osaltaan hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan kirjauksen toteutumista.

Hallituksen esityksen mukaan tunnuksettomalla sotilaallisella ryhmällä tarkoitettaisiin aluevalvontalain näkökulmasta sotilasosastoon rinnastettavaa, vieraan valtion lukuun, puolesta tai suostumuksella toimivaa joukkoa, joka on sotilaallisesti järjestäytynyt, varustettu tai aseistettu ja jonka valtiollista alkuperää ei voida tunnistaa. Laissa säädettäisiin tällaisille ryhmille ehdoton kielto saapua maahan ja olla maassa, jonka rikkominen olisi rikoslaissa kriminalisoitu.

Lakiesityksen mukaan aluevalvontalain toimivaltuuksia voitaisiin kohdistaa myös tunnuksettomaan sotilaalliseen ryhmään koko Suomen alueella viranomaisten vastuiden ja tehtävien pysyessä ennallaan.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja asiassa antaa puolustusministeriössä hallitussihteeri Teija Pellikainen, puh. 0295 140 606.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä