Tiedotteet 2017

13.09.2017 12:40

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen asemaa paikallispuolustuksessa ja virka-aputehtävissä kehitetään

Puolustusministeri Jussi Niinistö asetti 29.3.2017 työryhmän selvittämään vaihtoehtoja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseen.

Taustalla työssä on puolustusselonteon kirjaus, jonka mukaan maanpuolustustahtoa ylläpidetään laadukkaalla koulutuksella ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä tukemalla. Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa sekä virka-aputehtävissä ja näin vahvistaa maanpuolustuksen toimintaedellytyksiä.

Käytännön tehtäväksi selonteossa määritettiin Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen  (MPK) kehittäminen puolustusvoimien strategisena kumppanina pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

MPK:lla on nykyisin tärkeä tehtävä puolustusvoimien reservin kouluttajana  ja sodan ajan joukkojen suorituskyvyn rakentajana. Lisäksi MPK tarjoaa siviilikoulutusta yhteiskunnan laaja-alaisiin turvallisuusuhkiin varautumisessa sekä naisille mahdollisuuden maanpuolustustyöhön.

Selvitysryhmä tarkastelee työssään kolmea eri kehittämisvaihtoehtoa. MPK:ta voitaisiin kehittää julkisoikeudellisena yhdistyksenä käytännön kumppanuutta korostaen. Toisena tarkasteltavana vaihtoehtona on MPK:n kehittäminen perustamalla viranomainen. Kolmas vaihtoehto olisi MPK:n kehittäminen osana puolustusvoimia. Näistä kaksi jälkimmäistä vaihtoehtoa edellyttäisivät laaja-alaista muutoksen selvittämistä.

Selvitysryhmä luovuttaa esityksensä 30.9.2017 puolustusministerille. Sitä ennen asiasta  on informoitu eduskunnan puolustusvaliokuntaa, TP-kansliaa ja MPK:n johtoa.

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä selvitysryhmän puheenjohtaja, yksikön johtaja Antti Lehtisalo p. 0295 140330.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä