Tiedotteet 2018

05.03.2018 08:55

Lausuntopyyntö: Puolustushallinnon sotilasvirkoihin ei jatkossa kaksoiskansalaisia

Puolustusministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n ja Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n muuttamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia siten, että puolustusvoimien sotilasvirkaan voitaisiin nimittää henkilö, jolla on ainoastaan Suomen kansalaisuus. Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain muuttaminen johtaisi siihen, että upseerin virkaan valittavalla henkilöllä on ainoastaan Suomen kansalaisuus.

Kumpaankin säännökseen liittyisi mahdollisuus myöntää hakijalle erivapaus. Siirtymäsäännöksissä säädettäisiin sotilasvirkaan nimitetystä tai upseerin virkaan opiskelemaan valitusta, opintoja suorittavasta tai opinnot suorittaneesta henkilöstä, jolla on lain voimaan tullessa kaksoiskansalaisuus.

Puolustusministeriö pyytää kaksoiskansalaisuutta puolustushallinnon viroissa koskevasta esitysluonnoksesta lausuntoja. Esitys on käsitelty puolustushallinnon henkilöstöpoliittisen yhteistoimintaelimen kokouksessa 23.5.2017.

Puolustusministeriö on valmistellut säädöshankkeen tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön rajavartiolaitosta koskevan vastaavan hankkeen kanssa.

Lisätietoja antavat vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala, puh. 0295 140 072 ja hallitussihteeri Tuomas Hyvärinen, puh. 0295 140 233.


Linkki lakiesitykseen

      PLM lausuntopyyntö kaksoiskansalaiset (pdf) (865.7 KB)Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä