Tiedotteet 2018

19.04.2018 11:56

Suomi liittyy mukaan kolmeen Euroopan puolustusviraston (EDA) alaiseen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen.

Suomi liittyy mukaan kolmeen Euroopan puolustusviraston (EDA) alaiseen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. Hankkeet käsittelevät vedenalaisen verkottuneen akustisen tiedonsiirron menetelmiä, 3D- tulostuksen menetelmien parantamista ja langattoman taktisen tiedonsiirron kehittämistä. Hankkeiden yhteisarvo on noin 20 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus on noin 1,5 miljoonaa euroa.

Suomen osallistuminen eurooppalaiseen puolustustutkimuksen perustuu kansallisiin puolustustutkimustarpeisiin. Euroopan puolustusviraston piirissä tehtävän yhteistyön etuja ovat muun muassa laajempi ja syvällisempi näkemys tutkimusongelmaan ja verkottuminen eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Taustalla ovat myös kustannussäästöt.

Vuonna 2004 perustettu EDA on EU:n neuvoston alainen virasto, jonka tehtävänä on tukea jäsenvaltiota sotilaallisten suorituskykyjen kehittämisessä. EDA:lla on keskeinen rooli muun muassa EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) ja EU:n puolustuksen kehittämisessä. Viraston toimintaan osallistuvat kaikki EU-maat Tanskaa lukuunottamatta. Virasto edistää yhteistyötä, käynnistää uusia hankkeita ja tuottaa puolustusvalmiuksia kehittäviä ratkaisuja. EDA:lla on merkittävä rooli EU:n yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa tukevien voimavarojen kehittämisessä.

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä erityisasiantuntija Sanna Laaksonen, puh. 0295 140 417.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä