Tiedotteet 2018

13.04.2018 13:05

Työryhmä ryhtyy valmistelemaan vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta uudistavaa lainsäädäntöä

Puolustusministeriö asetti 13.4.2018 työryhmän valmistelemaan säädösehdotukset vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiseksi. Taustalla on sekä hallitusohjelman tavoite vapaaehtoisten harjoitusten ja reservin omaehtoisen koulutuksen turvaamiseksi että Valtioneuvoston puolustusselonteon kirjaus siitä, että Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa ja virka-aputehtävissä vahvistetaan. Hallituksen kehysriihessä tekemän linjauksen mukaisesti vapaaehtoista maanpuolustusta uudistetaan 1.1.2020 alkaen. Hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti sotilaallisen kriisinhallinnan varauksista siirretään 6,5 miljoonaa euroa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseen

Vuoden 2017 aikana puolustusministeriössä tehtiin kaksi selvitystä vapaaehtoiseen maanpuolustuksen uudelleenjärjestämisestä. Joulukuussa 2017 työnsä päättänyt työryhmä esitti loppuraportissaan mallin vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvan sotilaallisen koulutuksen järjestämisestä jatkossa ainoastaan Puolustusvoimien toimintana. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtäväksi tulisi tällöin Puolustusvoimien antaman sotilaallisen koulutuksen tukeminen. Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle jäisi edelleen sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen järjestäminen.

Nyt asetetun työryhmän toimikausi on 13.4.-29.6.2018.  Sen puheenjohtajana toimii puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström. Tavoitteena on laatia vapaaehtoisen maanpuolustuksen uudelleenjärjestämistä koskevassa mietinnössä ehdotetun kehittämismallin edellyttämät lainsäädäntömuutokset.

Työryhmän asettamispäätös_Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön tarkistaminen (pdf) (106 KB)

Lisätietoja puolustusministeriössä antavat lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström p. 0295 140600 ja yksikön johtaja Antti Lehtisalo p. 0295 140330.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä