Tiedotteet 2018

09.01.2018 14:39

Puolustusministeri Niinistö puhui Maanpuolustuskorkeakoulun 25-vuotisjuhlassa

Puolustusministeri Jussi Niinistö piti juhlapuheen Maanpuolustuskorkeakoulun 25-vuotisjuhlassa Santahaminassa Helsingissä 9.1.2018. Puheessaan ministeri Niinistö tarkasteli MPKK:n tehtävää ja osaamisen kehittämistä.

Puolustusministeri Niinistön mukaan puolustushallinnolla on oltava kyky tuottaa omaa päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä tukevaa perustutkimusta. "Tutkimuksen merkitys kasvaa erityisesti turvallisuusympäristön muutoksissa, epävarmuuden lisääntyessä ja ennakoinnin tarpeen kasvaessa", totesi ministeri Niinistö.

"Maanpuolustuskorkeakoululla on keskeinen tehtävä hallinnonalan tieteellisin menetelmin arvioidun tutkimustiedon tuottajana", muistutti Niinistö. Ministerin mukaan laadukasta ja oikeisiin kysymyksiin vastaavaa tietopohjaa tarvitaan kasvavassa määrin puolustushallinnon oman argumentaatiokyvyn ja siten yhteiskunnallisen vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Niinistön mielestä MPKK:n uskottavuuden sekä osaamisen kehittämisen kannalta on keskeistä, että sotatieteellistä tehtävää kehitetään, arvioidaan ja ohjataan samoilla akateemisilla kriteereillä kuin muita vastaavan tason korkeakouluja. MPKK:n henkilöresurssien on oltava riittävät ja niihin liittyvä suunnittelu pitkäjänteistä opetuksen ja tutkimuksen jatkuvuuden takaamiseksi.

Puheensa lopuksi ministeri Niinistö toivotti 25 vuotta täyttävälle Maanpuolustuskorkeakoululle menestystä sen tärkeässä tehtävässä upseeriston kouluttamisessa ja laadukkaan tutkimuksen tekemisessä isänmaan hyväksi.

Puolustusministeri Niinistön puhe on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.defmin.fi/puheet


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä