Tiedotteet 2018

24.05.2018 10:17

Puolustusministeri Niinistö puhui Sotatieteiden päivillä

Puolustusministeri avasi 24.5.2018 Sotatieteiden päivät Santahaminassa. Sotatieteiden päivien teemana on "Tutkimuksella puolustuskykyä luomassa". Seminaarin tavoitteena on tuoda esille laaja-alaisen tutkimuksen merkitys puolustuskyvyn pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Avauspuheenvuorossaan puolustusministeri käsitteli puolustuskykyä sekä puolustusvoimien tutkimustoimintaa. Ministeri Niinistön mukaan puolustuskyvyn pitkäjänteinen kehittäminen nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä on äärimmäisen haastavaa. Tälle ajalle ominaisena piirteenä erottuu ministerin mielestä siviililähtöisen teknologisen kehityksen muutosnopeus, joka monilla osa-alueilla haastaa perinteisiä sotaväen toimintatapoja. "Lisähaasteena näyttäytyy perinteisten sotilaallisten uhkakuvien täydentyminen laajakaistaiseksi hybridivaikuttamiseksi, joka puolestaan pirstaloituu monilta osin hankalasti hahmotettavaan ja valvottavaan kyberympäristöön", arvioi Niinistö.

Puheessaan ministeri Niinistö huomautti lisäksi, että laadukasta ja oikeisiin kysymyksiin vastaavaa tietopohjaa tarvitaan paitsi hallinnonalan johtamisen ja kehittämisen tueksi, myös kasvavassa määrin puolustushallinnon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden varmistamiseksi. "Esimerkiksi strategisten suorituskykyhankkeiden sekä puolustusyhteistyöhankkeiden läpiviemiseksi yhteiskunnan laajalla tuella tarvitaan todennettua omaa osaamista sekä sen mukanaan tuomaa uskottavaa argumentaatiokykyä", totesi Niinistö.

Puolustusministerin puhe kokonaisuudessaan on luettavissa soitteessa www.defmin.fi/puheet


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä