Tiedotteet 2018

03.07.2018 11:25

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeri Niinistölle

Työryhmän tehtävänä oli laatia aiemmin laaditun vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämismallin edellyttämät lainsäädäntöä koskevat muutosehdotukset. Työryhmän tavoitteena on ollut vapaaehtoisen maanpuolustuksen tehokkuuden ja nousujohteisuuden lisääminen. Muut aiemmassa selvitystyössä esiin tulleet kehittämiskohteet, kuten vapaaehtoisten käytön tehostaminen Puolustusvoimien antamassa virka-avussa, on tarkoitus käsitellä erillisen hankkeen yhteydessä myöhemmin.

Mietinnössä ehdotetaan muutoksia vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaan lainsäädäntöön. Ehdotusten tarkoituksena on säätää sotilaallisen koulutuksen järjestäminen yksin Puolustusvoimien tehtäväksi ja tarkentaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) julkisena hallintotehtävänä antaman sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen sisältöä ja mahdollistaa uutena julkisena hallintotehtävänä annettavan perehdytyskoulutuksen järjestäminen.

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään myös tarkentamaan MPK:n julkisena hallintotehtävänä järjestämän toiminnan viranomaisohjauksen ja -valvonnan sisältöä sekä ohjausta ja valvontaa koskevien tehtävien jakautumista eri viranomaisten välillä. Tarkennuksia esitetään tehtäväksi myös puolustushallinnon viranomaisten antamaan tukeen MPK:lle ja maanpuolustusjärjestöille sekä MPK:n mahdollisuuteen järjestää kansainvälistä koulutusta.

Puolustusministeriö lähettää mietinnön lausuntokierrokselle ajalle 3.7.-20.8.2018. Lausuntopyyntö on nähtävillä lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Mietintöä koskevat lausunnot toimitetaan puolustusministeriölle kyseistä palvelua käyttäen.

Lisätietoa mietinnöstä antavat työryhmän varapuheenjohtaja Antti Lehtisalo, puh. 0295 140330 ja sihteeri Timo Tuurihalme, puh. 0295 140119.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä