Tiedotteet 2018

24.09.2018 12:10

Puolustusministeri Niinistö: Kansallista turvallisuutta edistävät lakihankkeet etenevät suunnitellusti

"Viime päivien uutisointi on ymmärrettävästi herättänyt kansalaisten huolen siitä, minkälaiset tahot voivat hankkia ja omistaa kiinteistöjä Suomessa", toteaa puolustusministeri Jussi Niinistö.

Niinistö muistuttaa, että puolustusministeriössä on tällä hetkellä valmistelussa hallituksen esitys kansallisen turvallisuuden varmistamisesta kiinteistökaupoissa. Lakihanke on ollut kesällä lausuntokierroksella ja sen yksityiskohtia hiotaan. Seuraavaksi esitys siirtyy oikeusministeriöön laintarkastukseen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuun loppupuolella, jolloin esitys voitaisiin käsitellä nykyisen eduskunnan aikana. Lait tulisivat ehdotuksen mukaan voimaan vuoden 2020 alusta.

Esityksellä valtion mahdollisuudet puuttua kansallista turvallisuutta vaarantaviin toimiin paranisivat. Uhkien moninaisuuden ja tapausten yksilöllisyyden vuoksi on tarpeen luoda useita keinoja, joista yksittäisessä tapauksessa sovellettaisiin tilanteeseen sopivinta. Esityksen valmistelussa on huomioitu perusoikeudet ja kiinteistönvaihdantajärjestelmän sujuvuus.

Puolustusministeri Niinistön mukaan esityksen tavoitteena on luoda järjestelmä, joka ennalta ehkäisisi tilanteita, joissa rakentamisen tai kiinteistökaupan vuoksi turvallisuusviranomaisten toimintaedellytykset tai kansallinen turvallisuusintressi voisivat heikentyä.

"Muutosehdotukset muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla voidaan varsin kattavasti vaikuttaa kansalliselle turvallisuudelle mahdollisesti uhkaa aiheuttavien tilanteiden syntyyn", toteaa ministeri Niinistö.

Puolustusministeriössä on lisäksi valmisteltu esitys, jossa ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia siten, että Puolustusvoimien sotilasvirkaan voitaisiin nimittää vain Suomen kansalainen, jolla ei ole muun valtion kansalaisuutta.Maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia muutettaisiin siten, että upseerin virkaan johtaviin opintoihin edellytettäisiin, että valittava henkilö on Suomen kansalainen, jolla ei ole muun valtion kansalaisuutta. Säännökseen liittyisi mahdollisuus myöntää hakijalle erivapaus. Lait tulisivat voimaan ensi vuoden alusta (1.1.2019).


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä