Tiedotteet

04.02.2019 11:50

Lisätietoa puolustushallinnon karenssisopimuksista

Julkisuudessa on käyty keskustelua puolustushallinnon ja eräiden korkeiden virkamiesten välisistä karenssisopimuksista.

Karenssisopimuksella pyritään estämään virkatehtävässä saadun tiedon hyödyntämistä uudessa työtehtävässä valtion edun vastaisesti. Tämä koskee esimerkiksi salaisia tai muuten suojattuja tai arkaluonteisia tietoja, joita virkamies on virkasuhteessaan saanut tietoonsa. Karenssiajaksi voidaan sopia enintään 6 kuukautta.

Sopimus merkitsee sitä, että karenssisopimuksen allekirjoittaneen virkamiehen on ilmoitettava kirjallisesti työnantajalleen aikeistaan siirtyä uuteen tehtävään. Kyseessä voi olla siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen tai ryhtyminen esimerkiksi yrittäjäksi, neuvonantajaksi tai yrityksen tai yhteisön hallituksen jäseneksi.

Mahdollisen ilmoituksen saatuaan työnantaja (esimerkiksi puolustusministeriö tai Puolustusvoimat) käsittelee asiaa sopimuksen allekirjoittaneen virkamiehen kanssa. Tässä yhteydessä työnantajalle on myös toimitettava yksityiskohtainen selvitys mahdollisesta uudesta tehtävästä.

Käsittelyn jälkeen työnantaja arvioi yksipuolisesti, onko kyseessä tehtävä, johon ko. henkilö voi siirtyä karenssiajalla vai ei.

Jos työnantaja arvioi, että virkamies voisi uudessa tehtävässään hyödyntää virkamiehenä saamiaan salassa pidettäviä tai lain perusteella muutoin suojattavia tietoja vastoin valtion etua, työnantaja aktivoi karenssisopimukseen sisältyvän ns. rajoitusajan.

Rajoitusajan pituus on enintään 6 kuukautta virkasuhteen päättymisestä. Sinä aikana virkamies ei voi ottaa vastaan em. kaltaista tehtävää ja hänelle maksetaan rajoitusajalta korvausta, joka vastaa hänen aiempaa säännöllisen työajan palkkaansa.

Korvausta maksetaan vain työnantajan erillisellä päätöksellä, ei automaattisesti. Jos virkamies ei työskentele karenssin aikana tai jos uusi tehtävä ei edellytä rajoitusajan käyttöön ottoa, ei mitään korvausta makseta.

 

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa: viestintäjohtaja Niina Hyrsky, puh. 0295 140 120.

Lisätietoa valtioneuvoston laista virkamiehen karenssiajaksi täällä.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä