Tiedotteet

16.01.2019 14:30

Puolustusministeriö vaatii selkeyttä väärinkäytösten tutkintaan sekä sidosryhmätilaisuuksien ja harjoitusten eroihin ja käytäntöihin

Puolustusministeriö on tänään saanut Pääesikunnan selvityksen Lemmenjoen vapaaehtoiseen harjoitukseen liittyvän rikosepäilyn selvittämisestä.

Selvityksen perusteella ministeriö harkitsee lainsäädännön tarkistamista siten, että väärinkäytöksiä koskevan esitutkinnan Puolustusvoimissa voisi jatkossa käynnistää myös muu kuin väärinkäytöksestä epäillyn kurinpitoesimies.  Päätös esitutkinnan käynnistämisestä voitaisiin tehdä esimerkiksi Pääesikunnan oikeudellisella osastolla.

Sotilasrikosten esitutkinta liittyy sotilaskurinpitojärjestelmään, jonka avulla on perinteisesti haluttu varmistaa Puolustusvoimien toiminnassa matalampi puuttumiskynnys epäasialliseen käyttäytymiseen kuin muualla yhteiskunnassa. Koska Puolustusvoimien toiminta tähtää mahdollisemman tehokkaaseen toimintaan sodan aikana, on silloin voitava luottaa joukkojen toiminnan kurinalaisuuteen. Perusta tälle pitää luoda jo rauhan aikana. 

Samalla ministeriö ryhtyy toimenpiteisiin, jotta ministeriön hallinnonalalla parannetaan tiedonkulkua käynnistetyistä rikosepäilyistä ja varmistetaan ministeriön informointi.

Ilmavoimien komentajan Sampo Eskelisen asemasta syytteen käsittelyn aikana käynnistetään puolustusministeriössä virkamiesoikeudellinen kuuleminen.

Lisäksi puolustusministeriö ryhtyy toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, että Puolustusvoimien järjestämät vapaaehtoiset harjoitukset vastaavat niille laissa määriteltyä tarkoitusta. Ministeriö haluaa varmistaa että sidosryhmätilaisuudet eivät sekoitu harjoituksiin.

Pääesikunnan selvitykseen pääsee täältä.

 

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa kansliapäällikkö Jukka Juusti p. 0295 140 105, lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström p. 0295 140 600 ja viestintäjohtaja Niina Hyrsky p. 0295 140 120.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä