Tiedotteet

06.11.2019 08:30

Sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä palveleville reserviläisille ryhdytään maksamaan kouluttautumisrahaa

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on 6.11.2019 päättänyt, että sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palveleville reserviläisille ryhdytään 1.1.2020 lukien maksamaan kouluttautumisrahaa kansainvälisen osaamisen edistämiseksi.

Kouluttautumisrahan määrä on 50 prosenttia sotilaallisen kriisinhallintapalvelussuhteen alkaessa määrätystä peruspalkkauksesta, ja se maksetaan ensimmäisen kriisinhallinnan palkanmaksun yhteydessä. Kouluttautumisraha maksetaan jo tällä hetkellä palkatulle henkilökunnalle ja nyt myös reserviläiset saatetaan saman korvauksen piiriin.

Sotilaalliset kriisinhallintatehtävät ovat muuttuneet vaativammiksi, ja sen seurauksena koulutukseen käytettävä aika on pidentynyt. Tehtävästä riippuen keskimääräinen koulutusaika on tällä hetkellä noin 4-6 viikkoa. Kouluttautumisrahan toivotaan kannustavan reserviläisiä hakeutumaan sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin entistä enemmän. Samalla tarkoitus on korvata nykyistä enemmän reserviläiselle koulutusajalta mahdollisesti syntyviä ansion menetyksiä ja lisätä taloudellista kannustavuutta sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin.

Reserviläisten kouluttautumisrahan kustannusvaikutus tulee olemaan noin 860 000 euroa vuodessa. Kustannusvaikutus katetaan nykyisistä sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoista.

 

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa osastoesiupseeri Sami Roikonen, puh. 0295 140 442.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä