Tiedotteet

08.03.2019 12:00

Asiantuntijaryhmän suositus: puolustushallinnon kiinteistönomistajuus pois Senaatti-kiinteistöiltä

Puolustusministeriön tilaama ulkopuolinen esiselvitys puolustushallinnon kiinteistöjen hallintamallista luovutettiin kansliapäällikkö Jukka Juustille perjantaina 8.3.2019. Selvityksen mukaan puolustushallinnon kiinteistöjen hallintamallia tulisi muuttaa niin, että kiinteistönomistajuus siirretään Senaatti-kiinteistöiltä perustettavaan puolustushallinnon alaiseen liikelaitokseen.

Eduskunnan puolustusvaliokunta velvoitti puolustusministeriötä selvittämään puolustushallinnon toimitilojen omistajuuden hallinnan siirtoa uuteen laitokseen, johon yhdistettäisiin osa nykyisestä Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustushallinnon rakennuslaitos kokonaisuudessaan. Tämän perusteella puolustusministeriö tilasi ulkopuolisilta kiinteistöalan asiantuntijoilta esiselvityksen puolustushallinnon kiinteistöjen hallintamallista.

Esiselvityksessä todetaan, että kiinteistöjen hallintamalli ei nykymuodossaan ole toimiva. Turvallisuustilanne on muuttunut epävakaammaksi, ja puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmän tulee tukea paremmin puolustusvoimien toimintaa. Nykyjärjestelmässä kustannukset kasvavat nopeasti ja kiinteistökulujen kasvunäkymät ovat vaikeasti ennustettavissa.

Asian valmistelua jatketaan virkamiestyönä puolustushallinnossa.

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä kiinteistö- ja ympäristöyksikön johtaja Matias Warsta, puh. 0295 140 450.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä