Tiedotteet

05.04.2019 11:42

Paikkatietoalusta-hankkeen turvallisuusarviointi on valmistunut

Paikkatietoalusta-hanke on osa Sipilän hallituksen kärkihanketta, jossa julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. Tavoitteena on kehittää käyttäjälähtöiset, tuottavuutta ja tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut.

Paikkatietoalusta-hankkeen tavoitteena on yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien tuottamat paikkatiedot ja tuoda ne laajasti yhteiskunnan eri toimijoiden saataville. Paikkatietoalusta yhdistää organisaatiokohtaiset paikkatiedot käyttäjätarpeiden mukaisiksi kokonaisuuksiksi, joita ovat Kansallinen Maastotietokanta (KMTK) ja osoitetietojärjestelmä, paikanimirekisteri, ilma-ja laserkeilausaineistot, satelliittikuvat, maankäyttöpäätökset ja yhteiset INSPIRE aineistot (esimerkiksi tilastoteematiedot). Yhteiskäyttöisen paikkatiedon katsotaan yhtenäistävän ja parantavan julkisen hallinnon sähköisiä palveluita, tehostavan tietopohjaista päätöksentekoa sekä säästävän kustannuksia julkisessa hallinnossa. Lisäksi ajantasaiset ja laadukkaat paikkatiedot ovat tärkeä osa yhteiskunnan turvallisuutta esimerkiksi pelastustehtävissä.

Yhä tarkemmat, laadukkaammat ja helpommin yhdisteltävät paikkatiedon kokonaisuudet luovat myös uhkia ja riskejä. Vuoden 2018 lopussa Paikkatietopoliittisen selonteon eduskuntakäsittelyssä paikkatietoasiat nousivat laajaan keskusteluun ja samalla nousi kysymys siitä, liittyykö paikkatietojen aikaisempaa laajemman käytön mahdollistamiseen uhkakuvia. Paikkatietojen käytön luomia uhkakuvia ei tähän mennessä ole laajasti tutkittu ja osin toimijat eivät ole tunnistaneet mahdollisia riskejä.

Paikkatietopoliittisen selonteon kanssa yhtä aikaa käynnissä olleen Paikkatietoalusta-hankkeen yhteydessä on tehty turvallisuusarvio, niin tietoturvallisuuden, henkilötiedonsuojan kuin kokonaisturvallisuuden ja kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Arvio on tehty maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan, puolustushallinnon, sisäasiainhallinnon ja ympäristöministeriön hallinnonalan yhteistyönä.

Arvion lopputuloksena ehdotetaan perustettavaksi yhteentoimivan paikkatiedon ekosysteemin hallintamalliin turvallisuusryhmä, joka ottaa kantaa paikkatietojen riskeihin ja uhkakuviin. Tavoitteena on hyvä yhteistyö turvallisuusviranomaisten ja tietoa tuottavien tahojen kanssa. Myös lainsäädännön kehittämistarve on tunnistettu ja tarkoitus on viedä tätä eteenpäin paikkatietopolittiisen selonteon toimenpideohjelmien kautta seuraavalla hallituskaudella. Tavoitteena on toteuttaa Paikkatietopoliittisen selonteon visio: ”Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi”.

Lisätietoja turvallisuusarviosta puolustusministeriössä antaa erityisasiantuntija Anu Sallinen, 0295 140 335.

Hankkeesta lisää:

https://mmm.fi/paikkatietoalusta

https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/organisaatio/hankkeet/paikkatietoalusta
Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä