Tiedotteet

29.08.2019 17:40

EU:n puolustusministerit keskustelivat puolustusyhteistyön kehittämisestä ja uusista teknologioista

Epävirallisen puolustusministerikokouksen aiheina olivat tekoäly ja uudet teknologiat, hybridiuhat, merellinen turvallisuus ja ilmastonmuutoksen vaikutukset puolustukseen. Helsingissä 28.–29. elokuuta pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini. Suomea edusti puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Uudet teknologiat muuttavat puolustussektoria

Kokous käynnistyi työillallisella, jolla puolustusministerit keskustelivat yhdessä Naton, YK:n ja yksityisen sektorin asiantuntijoiden kanssa tekoälyn ja uusien teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista. Suomen puheenjohtajakauden tavoitteena on käydä keskustelua digitalisaation ja tekoälyn vaikutuksista puolustussektorilla.

”Uudet teknologiat kuten tekoäly mullistavat myös puolustussektoria. EU:n tulee tehdä yhteistyötä, jotta pysymme mukana globaalissa kilpailussa sekä varmistamme yhteiset ja kestävät pelisäännöt Euroopassa. Näin voimme toimia suunnannäyttäjinä myös maailmalla”, toteaa puolustusministeri Kaikkonen.

Puolustusyhteistyön kehittämiselle vahva tuki

Torstaina 29. elokuuta ministerit keskustelivat EU:n puolustusyhteistyöstä kolmesta eri näkökulmasta: hybridiuhat, merellinen turvallisuus ja ilmastonmuutos.

Ulko- ja puolustusministerit käsittelivät yhteisellä työlounaallaan hybridiuhkien torjumista. Jäsenmaiden ministerit pitivät aihetta tärkeänä ja puheenjohtajamaan kokonaisvaltaista ja käytännöllistä lähestymistapaa tervetulleena.

”Hybridiuhkat ovat pysyvä osa turvallisuusympäristöämme, ja niiden torjuminen vaatii työtä niin Suomessa kuin Euroopassa. EU:n ja sen jäsenmaiden tulee vahvistaa kykyään vastata hybridiuhkiin, ja sitä työtä Suomi osaltaan vie puheenjohtajakaudellaan eteenpäin”, selventää puolustusministeri Kaikkonen.

Lisäksi ohjelmaan kuului työistunto merellisestä turvallisuudesta. Aihe on tärkeä Suomen kaltaiselle toimivasta meriliikenteestä riippuvaiselle maalle. Useissa puheenvuoroissa esitettiin laaja tuki merellisen turvallisuuden kehittämiselle.

Kokonaisvaltaista lähestymistä puolustusyhteistyön kehittämiseen täydensi työistunto ilmastonmuutoksen vaikutuksista puolustukseen. Ilmastonmuutos ruokkii osaltaan konfliktien ja haurauden kierrettä, jolla on suora vaikutus EU:n kansalaisten turvallisuuteen ja vaurauteen. Ministerit keskustelivat muun muassa puolustussektorin hiilijalanjäljen pienentämisestä. Ilmastonmuutokseen vastaaminen on Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä tavoitteita.

”Ilmastonmuutos on kaikkeen vaikuttava globaali ilmiö, eikä puolustus tee siihen poikkeusta. Tänään tarkastelimme ilmastonmuutosta puolustuksen näkökulmasta, joka on keskusteluna uusi, mutta välttämätön. Yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää ilmastonmuutoksen vaikutuksiin vastatessamme, ja siksi työistuntoon osallistuivat myös EU:n tärkeät kumppanit Nato ja YK”, puolustusministeri Kaikkonen kertoo.

Lisätietoja
erityisasiantuntija Tuomas Koskenniemi, puolustusministeriö, p. 0295 140 058, tuomas.koskenniemi(at)defmin.fi
erityisasiantuntija Kristian Vakkuri, puolustusministeriö, p. 0295 140 123, kristian.vakkuri(at)defmin.fi (haastattelupyynnöt)


Kokouksen ohjelma 
EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja / varapuheenjohtaja Federica Mogherinin kommentit lehdistötilaisuudessa (Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the press conference)
Neuvoston uutishuone: videot
Valokuvat Flickr-palvelussa
EU2019FI-taustoitus: Digitalisaatio ja tekoäly puolustuksessa
EU2019FI-taustoistus: Yhteisiä toimia hybridiuhkien torjumiseksi  


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä