Tiedotteet 2005

01.11.2005 14:51

Puolustusministeri Kääriäinen päätti merivoimien miinantorjunta-hankkeesta

Puolustusministeri Seppo Kääriäinen on 1.11.2005 päättänyt, että Merivoimien Esikunta saa jatkaa miinantorjunta-alusten (3 alusta) hankintaneuvotteluja Intermarine S.p.a:n (Italia), Kockums AB:n (Ruotsi) ja Navantia SA:n (Espanja) kanssa.

Tehdyn päätöksen mukaisesti jatkoneuvotteluja ei käydä Aker Finnyards Oy:n (Suomi), Lürssen Werft GmbH:n (Saksa), Abeking & Rasmussen GmbH:n (Saksa) ja Armaris SA:n (Ranska) kanssa.

Päätöksellä on valittu jatkoneuvotteluihin ne yritykset, jotka ovat kokonaisvastuullisina päätoimittajina tarjonneet merivoimien kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimpia vaihtoehtoja. Kokonaisvastuullinen päätoimittaja vastaa aluksen, miinantorjunnan taistelujärjestelmän sekä sen alajärjestelmien ja sensoreiden toimittamisesta nk. avaimet käteen periaatteella.

Kotimaisella teollisuudella on keskeinen rooli hankittavien alusten ja niiden järjestelmien elinjaksonaikaisessa ylläpidossa. Tämän vuoksi puolustusministeri Kääriäinen on edellyttänyt päätöksessään, että merivoimat kiinnittää jatkoneuvotteluissa erityistä huomiota kotimaiseen teollisuuteen luotavaan miinantorjunta-alusten huolto-, kunnossapito- ym. kykyyn. Osana tätä on kotimaisen teollisuuden osallistuminen mahdollisimman laajasti hankkeen toteuttamiseen kokonaisvastuullisen päätoimittajan alihankkijana. Hankinnasta noin 30 – 50 % on arvioitu kohdistuvan kotimaahan erilaisena alihankintatyönä. Tämän lisäksi kotimaassa tullaan toteuttamaan merkittävä osa alusten elinjakson aikaisesta ylläpidosta.

Valtioneuvoston vuoden 2004 selonteon mukaisesti merivoimien kehittämisen painopiste on meriyhteyksien suojaamisen ja miinantorjuntakyvyn parantamisessa sekä liikkuvien rannikkojoukkojen kehittämisessä. Miinantorjunnan kehittämishankkeen (MCMV 2010) kautta luodaan ympärivuotiseen miinantorjuntaan, meriliikenteen suojaamiseen, merenpohjan valvontaan sekä kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin kykenevä laivue vuoteen 2012 mennessä. Hankinnan rahoitus on esitetty valtion vuoden 2006 talousarvioon (puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen tilausvaltuus).

Lisätietoja antavat viestintäjohtaja Jyrki Iivonen (puh. 09 - 160 88200 tai 050 - 568 0553) ja kaupallinen neuvos Jari Takanen (puh: 09 – 160 88125) puolustusministeriöstä ja kommodori Jaakko Savisaari (puh: 040-510 3271) Merivoimien Esikunnasta.

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä