Jehovan todistajien maanpuolustusvelvollisuutta selvittänyt toimikunta

 

Puolustusministeriö asetti 14.3.2007 toimikunnan, jonka tehtävänä oli selvittää Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain (645/1985, vapautuslaki) tarpeellisuus ja suhde perustuslain säännöksiin ja tehdä ehdotus sääntelyn uudistamiseksi.

 

Toimikunnan näkemyksen mukaan vapautuslaki on ongelmallinen erityisesti perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta. On perusteita myös sille, että laki ei ole täysin ongelmaton Suomen ihmisoikeusvelvoitteiden kannalta. Ratkaisuvaihtoehtoja arvioitaessa toimikunnassa on ollut esillä muun muassa nykytilan säilyttäminen, nykyisen lain kumoaminen ja siviilipalveluksen kehittäminen sekä asevelvollisuuden suorittamisesta vapauttamista koskevan lain kirjoittaminen yleiseen muotoon niin, että laissa ei mainittaisi mitään uskonnollista tai muutakaan ryhmää nimeltä.

 

Toimikunnan mielestä mikään ratkaisuvaihtoehdoista ei tullut esiin itsestään selvänä ja luontevana ratkaisuna asiaan. Ratkaisuvaihtoehdot tulisi saattaa laajemman arvioinnin kohteeksi järjestämällä mietinnöstä laaja lausuntokierros.

 

Toimikunnan 30.11.2007 päivätty mietintö on kokonaisuudessaan oheisena.


 Komiteamietintö 2007-1 (pdf) (1.1 MB)

 Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä