Tekstin koko: Pienennä tekstin kokoa Normaali tekstikoko Suurenna tekstin kokoa

Puolustusministeriön uusi Venäjä-raportti: Venäjä suurten muutosten edessä

Puolustusministeriön ”Muutosten Venäjä” -julkaisussa eturivin suomalaiset Venäjä-asiantuntijat arvioivat neljässä eri teemaryhmässä maan nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä aina vuoteen 2020 saakka. Ministeriön edellinen Venäjä-julkaisu ”Haasteiden Venäjä” ilmestyi samalla tavoin toteutettuna vuonna 2008. Se herätti aikoinaan laajaa kiinnostusta sekä Suomessa että ulkomailla.

Edellisen julkaisun valmistumisen jälkeen Vladimir Putin ja Dmitri Medvedev ovat vaihtaneet kahdesti tehtäviä keskenään ja Venäjä on käynyt lyhyen sodan Georgian kanssa. Venäjän kansantalous on jatkanut nopeaa kasvua, mutta se on edelleen vahvasti sidoksissa öljyn ja kaasun sekä erilaisten raaka-aineiden maailmanmarkkinahintaan. Venäjän turvallisuus- ja puolustuspolitiikka nojautuu edelleen ydinasepelotteeseen. Merkittävä osa talouskasvusta aiotaan käyttää Venäjän asevoimien kehittämiseen.

Vaikka erilaiset jatkuvuuden elementit leimaavat edelleen vahvasti Venäjän kehitystä, on myös muutokset tuulia havaittavissa. Kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen näkyy aikaisempaa suorasukaisempana poliittisen johdon arvosteluna. Viranomaiset eivät ole pystyneet estämään tätä kehitystä. Valta maassa onkin yhä lujasti presidentti Putinin käsissä.

Raportin kirjoittaminen on tehty neljässä eri teemaryhmässä. Ensimmäisessä arvioidaan Venäjän ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, toisessa sotataloutta, taloutta ja energiapolitiikkaa, kolmannessa yhteiskunnallista vakautta ja neljännessä Venäjän ja IVY-maiden kriisipotentiaalia. Jokainen ryhmä on valinnut keskuudestaan kirjoitusvastuussa olevan henkilön. Lisäksi ryhmät ovat tiivistäneet työnsä muutamiksi teeseiksi Venäjän tulevien vuosien kehityksestä.

Yhteisten seminaarien lisäksi teemaryhmät ovat järjestäneet lukuisia sisäisiä tapaamisia. Teemaryhmien kirjoitusvastuulliset henkilöt ovat olleet Suvi Kansikas Aleksanteri-instituutista, Katri Pynnöniemi Ulkopoliittisesta instituutista, Arto Luukkanen Helsingin yliopiston maailman kulttuurien laitokselta sekä Salla Nazarenko ja Mikko Palonkorpi Aleksanteri-instituutista.

Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa Venäjä pitää kiinni omasta valtapiiristään. Toisaalta sen tavoitteena on välttyä sulkemista pois kansainvälisestä päätöksenteosta. Se haluaa edelleen tulla tunnustetuksi suurvaltana. Venäjä näkee parhaana maailmanjärjestelmän, jossa yhdelläkään toimijalla ei ole ylivertaista asemaa ja jossa se itse on keskeisesti mukana.

Sotataloudessa Venäjä on sitoutunut vuoteen 2020 ulottuvaan asevoimien varusteluohjelmaan. Sen onnistuminen edellyttää jatkuvasti korkeaa energian maailmanmarkkinahintaa. Silloinkin muiden menojen kasvu on pidettävä minimissä. Puolustusteollisuudessa on toteutettava erityisen suuria uudistuksia.

Yhteiskunnallisen vakauden edellytyksenä on jatkuva talouskasvu. Se hyödyttää myös Suomea, koska maittemme välinen kauppa on perustunut jo pitkään Venäjän myönteiseen talouskehitykseen. Kansalaisten poliittinen aktivoituminen muuttaa pidemmällä aikavälillä väistämättä Venäjän poliittista järjestelmää.

Venäjän vakaus voi kärsiä myös Venäjän eteläisten lähialueiden pitkittyneistä kriiseistä, koska se voi joutua vedetyksi niihin mukaan. Myös ns. arabikevään kaltaisella demokraattisella kehityksellä IVY-maissa voi olla haitallisia vaikutuksia Venäjän vakauteen. Muiden IVY-maiden hidas talouskehitys ja poliittiset konfliktit voivat puolestaan lisätä maastamuuttoa Venäjälle ja kärjistää näin etnisiä ristiriitoja Venäjän sisällä, erityisesti sen suurimmissa kaupungeissa.

”Muutosten Venäjä” –raportti on laadittu puolustusministeriön tilauksesta. Raportti ei kuitenkaan edusta puolustusministeriön tai valtioneuvoston virallista kantaa eikä ministeriö ole pyrkinyt ohjaamaan yksittäisten teemaryhmien työtä.

”Muutosten Venäjä” ilmestyy sekä painettuna että sähköisesti. Lataa sähköinen versio tästä.

Lisätietoja asiasta antavat tutkimusjohtaja Juha Martelius (puh. 09 160 88228 tai 040 515 2637) ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen (puh. 09 160 88200 tai 050 568 0553).


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä