ESISELVITYS PUOLUSTUSHALLINNON KIINTEISTÖJEN HALLINTAMALLISTAEduskunnan puolustusvaliokunta velvoitti puolustusministeriötä selvittämään puolustushallinnon toimitilojen omistajuuden hallinnan siirtoa uuteen laitokseen, johon yhdistettäisiin osa nykyisestä Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustushallinnon rakennuslaitos kokonaisuudessaan. Tämän perusteella puolustusministeriö tilasi ulkopuolisilta kiinteistöalan asiantuntijoilta esiselvityksen puolustushallinnon kiinteistöjen hallintamallista. Esiselvitys julkaistiin 8.3.2019. Asian valmistelua jatketaan virkamiestyönä puolustushallinnossa.

Esiselvitys puolustushallinnon kiinteistöjen hallintamallistaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä